PREOȚI CU CRUCEA ÎN... FRUNTE!

Distribuie pe:

• „Pentru cel care este creștin, idealul este să se mântuiască, să dorească mântuirea. Adică, eliberarea de rău, de întuneric, de ură, de tot ceea ce este rău cu adevărat. Să se elibereze și să intre în lumină, în lumina lui Dumnezeu. Pentru aceasta trăim noi oamenii, pentru această mântuire".

***

• „Tinerilor le recomand rugăciunea lui Iisus, care este o rugăciune scurtă ce poate fi spusă oricum, în orice condiții. O pravilă mai lungă e greu de recomandat. Această rugăciune, spusă însă cu toată inima și cu smerenie mai ales, ajută. Până când se ajunge la psalmi și la catisme și la paraclise, această rugăciune poate ajuta foarte mult"; „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul."

***

• „Televizorul, această unealtă modernă de comunicare, este bun și netrebnic. Este bun când știi să alegi ce este bun din el, și este rău când transmite prin imagini niște lucruri care ne tulbură, tulbură mai ales viața tinerilor. Mă refer la imaginile filmelor necuviincioase sau chiar pornografice... Se transmit deseori patimi pe această cale a undelor".

SOFIAN BOGHIU (1912-2002), teolog, mare duhovnic ortodox, pictor bisericesc român, membru al „Rugului aprins", deținut politic între 1958-1964. Născut în jud. Bălți, face Seminarul Monahal de la Cernica, după ce fusese făcut frate de mănăstire la Schitul Rughi, jud. Soroca. La seminar a avut colegi pe Patriarhul Teoctist, pe episcopul Râmnicului - Gherasim și pe Grigore Băbuș. În anul 1939 este hirotonit diacon în Catedrala din Bălți. Din cauza războiului, părăsește mănăstirea Dobruoșa și vine la Mănăstirea Căldărușani. În 1940 se înscrie la Academia de Belle Arte din București, secția Artă Decorativă, devenind după 5 ani pictor licențiat. Multe lăcașuri din țară și străinătate poartă urmele mâinilor sale, cu a căror smerită trudă le-a împodobit. Urmează cursurile Facultății de teologie din București, susținând lucrarea de licență cu titlul: „Chipul Mântuitorului în iconografie". În anul 1945 este hirotonit preot la Mănăstirea Antim. Este condamnat la 16 ani de închisoare, cu vina „uneltire împotriva ordinii sociale prin activitate mistică dușmănoasă". După șase ani a fost pus în libertate. În ziua Sfintei Cruci a anului 2002, moare chiar în timpul Sfintei Liturghii.

Autor de citate și gânditor creștin:

** - „Postul, dacă nu este făcut cu dreaptă socoteală, mai mult vatămă decât folosește. Poți să te usuci și să mori de foame, dar dacă ai răutate împotriva aproapelui tău, zadarnic îți este postul".

** - „Un creștin adevărat este acela care își sfințește viața lăuntrică".

** - „Viața creștină trebuie să fie tainică, mistică și legată de Dumnezeu".

** - „Dumnezeu știe precis cursul vieții noastre".

** - „Ne putem întreba: când împlinește Dumnezeu rugăciunile noastre? Răspunsul este: când rugăciunea noastră este însoțită de post, de milostenie și de viață fără prihană. Milostenia și postul sunt cele două aripi ale rugăciunii".

** - „Pacea inimii este tăcerea în care ne vorbește Dumnezeu".

** - „Mie mi-a plăcut în anii grei de închisoare pe care i-am făcut... Te puteai concentra... Nimic nu te distrăgea de la Dumnezeu. Pe când afară... câte probleme și ispite".

 

Lasă un comentariu