FILE DE ISTORIE LOCALĂ (XI) DIN ÎNSEMNĂRILE UNUI INSPECTOR ȘCOLAR: ȚIBOC ONISIE (VODAS)

Distribuie pe:

Prin bunăvoința domnului Ioan Țiboc, fiu al satului Nandra, am intrat în posesia unui registru, conținând 100 de procese-verbale ale inspecțiilor făcute la școlile din Bichiș, Ozd, Gâmbuț, Iștihaza și Nandra de către bunicul său, Onisie Țiboc (Vodas), care a avut, succesiv, la nivel comunal, funcții “în învățământ și cultură”, în anii 1953-1962, fiind membru de partid, din 1946, și veteran al Primului Război Mondial.

Reproducem mai jos, in extenso, procesul-verbal din 28 octombrie 1953, în urma vizitei școlii din Nandra.

“Ișpecția școlii

Oara [= ora] 10

Proces-verbal,

dresat (= redactat, n. I.R.) azi, luna octobre 28, anu' 1953.

Prezenți Țiboc Onisie, în calitate de Președinte în învățământ și cultură al Școlii, Satu' Nandra, Raion Luduș, Regiunea Cluj, [învățătorul Aurel Trebici], în calitate de director al Școlii Primare, Satu' Nandra, cu ocazia ișpecției școlii.

Din punct de vedere al curățeniei, școala am găsit-o curată și podelele școlii uloiate în bună regulă (dușumeaua se dădea cu motorină, nota I.R.).

Pe tovarășu' director l-am găsit în școală - preda lecția anume [des]pre lucrarea alegirilor deputaților în Sfatu' Popular - cei mai buni oameni și mai cinstiț (deputat însemna atunci și consilier comunal, nota I.R.).

În prezent, în școală, la învățat - băieț 15, fetiță 16.

Avem lipsă din anu' trecut de lemne de foc pentru clasă. Școala are lipsă de cretă și petrol și de lemne pentru analfabeți și cursuri populare de limba rusă.

De asemenea, pentru Puntul (= punctul, locul, n. I.R.) de Agitație, din partea Sfatului nu s-a dat lemnele trebuincioasă. Și în cinstea lui 7 November, s-a pavoazat clasa frumos.

Tovarășu' Director [a] amintit copiilor să spună acasă ca părinții să grăbească cu însămănatu'.

Drept pentru care am încheiat.

Deputat, Directorul școlii,

Țiboc Onisie Aurel Trebici”

Trebuie să recunoaștem că, în simplitatea lui, textul de mai sus are o anumită savoare.

Mai întâi una lingvistică, prin folosirea unor cuvinte azi ieșite din uz: dresat (= redactat), oara, (= ora), octobre (= octombrie), november (= noiembrie), punt (= punct), uloiat (= dat cu ulei, de fapt cu motorină), pronunțări dialectale (alegiri, pentru alegeri, ișpecție, pentru inspecție, însămănat pentru însămânțat, pluralul băieț pentru băieți , fetiță pentru fetițe).

Textul este interesant apoi din punct de vedere politic. În mod cert, școala avea rezervată o sală pentru analfabeți (alfabetizarea era o prioritate a regimului comunist) și pentru Punctul de Agitație (= de propagandă), pentru care nu se alocase cantitatea necesară de lemne. Poate tot acolo se țineau și cursuri de limba rusă, obligatorii din clasa a IV-a.

Este interesant apoi cum învățătorul a ținut o lecție, poate chiar în prezența inspectorului, despre importanța “alegirilor deputaților în Sfatu' Popular”, unde trebuiau să fie aleși “cei mai buni oameni și mai cinstiț”. Tot politică făcea învățătorul și atunci când transmitea părinților, prin intermediul copiilor acestora, “să grăbească cu însămănatu'“, ca să nu mai vorbim de faptul că, în cinstea zilei de 7 Noiembrie, Ziua Revoluției din… Octombrie, “s-a pavoazat clasa frumos”. Păcat că nu știm în ce anume a constat această pavoazare, dar putem bănui că nu lipseau portretele lui Lenin și Stalin (care mu-rise doar cu câteva luni înainte, la 5 martie 1953).

Acestea sunt doar câteva idei care se desprind din paginile registrului de inspecții. Pentru efectivele de elevi și numele cadrelor didactice, care contrasemnau procesul-verbal, acest document este unul foarte important, alături de cataloagele existente în arhiva școlilor.

Să mai menționez că, după procesul-verbal din 9 iunie 1958, președintele Sfatului Popular al comunei Bichiș nota în registru: “Tov Țiboc deputat care face detoria coștincos cel mai activ dintre Deputaț/ Președintele Sf. Popular, Bicis, 14 VI 954, semnătura” (am respectat întocmai ortografia președintelui, nota I.R.).

Episodul următor: Un document excepțional, publicat în premieră națională: prima atestare documentară a moșiei Nandra

 

Lasă un comentariu