CONFERINȚA NAȚIONALĂ “CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”, UN AN DE ÎNVĂȚARE ONLINE, PRIMUL PAS SPRE VIITOR?

Pornind de la premisa că exemplele de bune practici reprezintă o soluție în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare și pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor, și anul acesta, colectivul Casei Corpului Didactic Mureș organizează cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale “Creativitate și inovație în educație”. Devenită deja tradiție în cadrul instituției noastre, conferința se va desfășura în 20 mai, începând cu ora 14, iar potrivit contextului actual, forma de organizare va fi în sistem online, cu sprijinul platformei Google Meet.

Conferința se adresează personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul universitar și preuniversitar și are ca obiectiv principal promovarea demersului didactic creativ, inovativ, ca expresie a activității de formare continuă și a dezvoltării profesionale.

Și anul acesta, la fel ca în fiecare an, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, alături de UMFST “George Emil Palade” Târgu-Mureș, au răspuns afirmativ invitației de a fi partenerii noștri în acest demers, punându-și la dispoziție toată priceperea și experiența în domeniile educației.

Le urăm succes tuturor participanților și ne punem speranța că, în pofida condițiilor pandemiei, ne vom atinge scopul și obiectivele propuse.

Lasă un comentariu