MARATON SCAUNUL DOMNULUI

Primăria comunei Deda, în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Vasile Netea” din Deda, Unic Sports SRL și Ioanida Turism SRL anunță participarea echipei din cadrul proiectului “DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”, ID: 115353 la evenimentul MARATON SCAUNUL DOMNULUI, organizat de Asociația Eco Reghin, în parteneriat cu Primăria Deda, sâmbătă, 22 mai 2021, începând cu ora 14.

În cadrul Activității A7 Derularea campaniei de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității, SubActivitatea 7.2 Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității, printr-o abordare participativă, vă invităm, împreună cu toată echipa de implementare a proiectului, echipa de voluntari implicați în proiect, precum și partenerii din proiect, actori sociali și economici relevanți pentru identificarea de soluții adecvate, inovative, care să contribuie la rezolvarea principalelor probleme ale comunității, pentru asigurarea sustenabilității serviciilor inițiate prin proiect și dezvoltarea comunității. Scopul asociației este dezvoltarea durabilă a comunităților situate în zona montană și în cea adiacentă acesteia, zona Reghinului, atragerea oamenilor în practicarea activităților ecologice, a sporturilor de masă și ecoturismului, a turismului specializat sau de agrement, în condiții de deplină siguranță, cu respectarea și protejarea mediului înconjurător.

Maraton Scaunul Domnului este o competiție individuală de alergare montană și anduranță, care constă în parcurgerea în urcare și coborâre a unor trasee montane prestabilite.

Competiția este deschisă tuturor amatorilor acestui sport, cât și profesioniștilor cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data evenimentului. Pot participa și persoane care au 16 ani împliniți, numai cu procură notarială de aprobare din partea ambilor părinți sau a tutorelui legal, și adeverință de la medic că sunt apți pentru efort fizic în vederea participării la eveniment de tip alergare montană (cros, semimaraton, maraton). La categoria “DRUMEȚIE”, minorii sub 15 ani trebuie înscriși de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele, ci tutorele, atunci e necesară și o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declarația notarială sau olografă la fața locului. Înscrierea pe site, prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală, atrage după sine eliminarea din concurs. Valoarea totală eligibilă a proiectului rămâne 27.195.393,50 lei; valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei; valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 3.759.666,48 lei; valoarea cofinanțării: 636.839,54.

Lasă un comentariu