DESPĂGUBIRI PENTRU ÎNTRERUPERILE DE CURENT!

Distribuie pe:

Printr-un ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), aprobat marți, 15 iunie 2021, distribuitorilor de energie electrică li se impune să plătească des-păgubiri pentru clienții afectați de întreruperile neplanificate.

Pene de curent sunt și cele între 3 secunde și 3 minute

Printre altele, ordinul ANRE prevede ca întreruperile scurte, între 3 secunde și 3 minute, ale furnizării de energie electrică să fie incluse în categoria întreruperilor care se monitorizează și pentru care operatorii de distribuție sunt obligați să acorde compensații la depășirea numărului maxim stabilit prin standard.

Astfel, pentru fiecare astfel de depășire, furnizorii de energie electrică vor acorda compensații financiare tuturor utilizatorilor afectați: înaltă tensiune - 300 RON pentru peste 10 între-ruperi pe an, medie tensiune (MT) - 10 RON pentru peste 10 întreruperi pe săptămână și joasă tensiune (JT) - 5 RON pentru peste 10 întreruperi pe săptămână.

Preluarea cu întârziere a apelurilor, sancționată

Pentru îmbunătățirea relațiilor cu clienții, ANRE a stabilit mai multe intervale de timp în care apelurile utilizatorilor trebuie preluate de operatorii telefonici ai furnizorilor de energie, potrivit standardului de performanță.

Maximum 30 de secunde de la inițierea apelului de către utilizator până la preluarea acestuia, fără intervenția operatorului uman; maximum 180 de secunde de la preluarea apelului pentru posibilitatea utilizatorului de a selecta opțiunea de a transfera apelul la un operator uman și maximum 20 de minute de la preluarea apelului pentru începerea convorbirii utilizatorului cu un operator uman.

În cazul în care nu vor fi respectate intervalele prevăzute, furnizorii de energie electrică riscă amenzi de la 10.000 RON până la 200.000 RON.

Analizoare de calitate

În plus, prin recentul ordin, ANRE a decis să ofere, de la începutul anului viitor, posibilitatea consumatorilor de a-și monta pe cheltuială proprie analizoare de calitate, care pot fi folosite în relațiile contractuale dintre aceștia și operatorii de distribuție.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2022, reducerea abaterii pozitive permise a tensiunii de alimentare la joasă tensiune de la +10% la +5% din valoarea tensiunii nominale va fi monitorizată săptămânal, modificarea asigurând corelarea cu valoarea tensiunii maxime admisibile pentru echipamentele electrice și electronice care se alimentează la joasă tensiune, deținute de utilizatorii rețelei.

Compensații

Pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune, operatorul de distribuție este obligat să acorde compensații, astfel: pentru persoane juridice - 270 RON la 110kV, respectiv 130 RON la JT și MT pentru fiecare perioadă de monitorizare; pentru persoane fizice - 270 RON la 110kV, respectiv 70 RON la JT și MT pentru fiecare perioadă de monitorizare.

Racordarea trebuie să se realizeze în maximum 90 de zile în cazul clienților casnici și finali noncasnici ale căror locuri de consum sunt alimentate prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri. Pentru nerespectarea acestui indicator s-a prevăzut un cuantum al compensației de 100 RON.

Sancțiuni

“Adițional, pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanță, operatorul de distribuție este sancționat conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 RON până la 200.000 RON”, precizează ordinul ANRE.

De asemenea, s-a decis și un calendar de implementare a unor echipamente cu rol de monitorizare a continuității în alimentarea cu energie electrică și a calității tehnice a energiei electrice. Până la sfârșitul anului 2026 trebuie să existe capacitatea de monitorizare a tuturor stațiilor electrice, în cazul posturilor de transformare termenul fiind 1 ianuarie 2028. (L.P.)

Lasă un comentariu