DUHUL LUI ILIE A VENIT PESTE ELISEI

Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer, într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei: “Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel.” Elisei a răspuns: “Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi.” Și s-au coborât la Betel. Fiii prorocilor, care erau la Betel, au ieșit la Elisei și i-au zis: “Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: “Știu și eu, dar tăceți.” Ilie i-a zis: “Eliseie, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon.” El a răspuns: “Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi!” Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor, care erau la Ierihon, s-au apropiat de Elisei și i-au zis: “Știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: “Știu și eu; dar tăceți.” Ilie i-a zis: “Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan.” El a răspuns: “Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi.” Și amândoi și-au văzut de drum. Cincizeci de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor, și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: “Cere ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: “Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” Ilie a zis: “Greu lucru ceri. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla; dacă nu, nu ți se va întâmpla așa.” Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul, și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga: “Părinte! Părinte! Carul lui Israel și călărimea lui!” Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua, căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului; a luat mantaua, căreia îi dăduse Ilie drumul, și a lovit apele cu ea și a zis: “Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?” Și a lovit apele, care s-au despărțit într-o parte și în alta, și Elisei a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis: “Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” Și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui.

(Sursa: Sfânta Scriptură)

Lasă un comentariu