DE LA 1 IULIE REGULI NOI ÎN DOMENIUL MEDICAL

Distribuie pe:

Executivul a adoptat, în ședința de săptămâna trecută, Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, act normativ ce va intra în vigoare vineri, 1 iulie 2021.

Guvernul își propune “inversarea piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate, și reducerea internărilor nejustificate pentru pacienți care ar putea fi tratați în condiții de siguranță în ambulatoriu sau de către medicii de familie”.

Printre noile reglementări se numără:

* asigurarea unui pachet de prevenție cuprinzător pentru adultul asimptomatic cu vârsta de peste 40 de ani, care prevede până la trei consultații pentru evaluarea riscului, intervenția asupra factorilor și obiceiurilor de viață care determină riscurile, precum și monitorizarea pacienților;

* creșterea numărului de consultații la domiciliu acordate de medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie: de la 1 iulie se decontează o consultație la domiciliu pe lună pentru toate tipurile de afecțiuni cronice/asigurat, față de situația actuală, când se decontează, anual, maximum patru consultații pentru bolile cronice;

* acordarea de noi servicii de către medicii de familie pacienților din listele proprii: spirometrie, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune gleznă - braț, efectuare și interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;

* introducerea unei noi consultații la domiciliu pentru urmărirea lăuzei la patru săptămâni de la naștere, în plus față de consultația la domiciliu de care aceasta beneficiază la externarea din maternitate;

* posibilitatea ca pacienții cu afecțiuni cronice să beneficieze în continuare de consultații la distanță acordate de medicii de familie și de medicii de alte specialități din ambulatoriul clinic; de asemenea, terapiile psihiatrice și serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped pot fi acordate și la distanță.

* posibilitatea ca medicii specialiști cardiologi și pneumologi să le recomande pacienților servicii conexe actului medical (fizioterapie, psihoterapie, consiliere psihologică etc.), date fiind efectele pe termen lung constatate la pacienți, după infecția cu virusul SARS CoV-2, în special la nivel pulmonar și cardiac.

Spitalele private aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot percepe o contribuție personală de la pacienții care optează să acceseze servicii de spitalizare în aceste unități. În acest sens au fost introduse reglementări clare, care, potrivit Executivului, “vor proteja drepturile pacienților și le vor oferi predictibilitate asupra costurilor”, respectiv: consimțământul exprimat în scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile spitalicești medicale și nemedicale pe care urmează să le primească și costurile acestor servicii; devizul estimativ înaintat pacientului la prezentarea acestuia la furnizor, cu valabilitatea de 5 zile lucrătoare de la data înmânării (documentul va cuprinde costurile medicale directe estimate pentru rezolvarea cazului și costurile serviciilor medicale și nemedicale suplimentare estimate; decontul este eliberat la externare.

Lasă un comentariu