AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI A ACHIZIȚIONAT 5 PACHETE DE ECHIPAMENTE ASISTIVE INTEGRATE

Distribuie pe:

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a achiziționat 5 pachete de echipamente asistive integrate, destinate facilitării accesului persoanelor cu dizabilități la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice.

Achiziția s-a realizat în cadrul unui proiect cu finanțare externă, iar pachetele constau în: imprimantă Braille, display Braille, software asistiv JAWS, lector și lupă video de birou.

Liviu Mălureanu, președintele ANFP: ,,Aceste echipamente vor genera capacitatea de adaptare a procedurilor de concurs, astfel încât să fie permisă, dar și facilitată, participarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități vizuale la concursurile organizate pentru ocuparea de funcții publice. Ne dorim accesibilizarea concursurilor, pentru că sistemul de recrutare și selecție trebuie să fie unul transparent și incluziv. La solicitarea autorităților și instituțiilor publice, le vom putea pune la dispoziție aceste echipamente. În acest scop, am înaintat către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un proiect de Hotărâre de Guvern, prin care am propus  reglementarea posibilității Agenției de a pune la dispoziția instituțiilor publice organizatoare a concursurilor, echipamentele de accesibilizare, în situația în care la concursuri se înscriu persoane cu dizabilități vizuale.”

Legislația în vigoare (art. 472 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019) prevede obligația ca autoritățile și instituțiile publice să asigure accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la concursul pentru ocuparea unei funcții publice.

Procedura de achiziție s-a derulat în cadrul proiectului “Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, Cod SMIS 119957 (SIPOCA 136), co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Beneficiarul proiectului este Secretariatul General al Guvernului, iar Agenția Națională a Funcționarilor Publici este partener, alături de  Ministerul Muncii și Protecției Sociale, informează Serviciul Comunicare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Lasă un comentariu