OCHIUL, FRICOSUL ȘI... OMUL

 “Precum omul, așa și statul are pătimirile sale și pe dușmanii săi, dar cel mai înfricoșat este răul care dărâmă unitatea și armonia publică; dezbinarea dinlăuntru țintește sfărâmarea fericirii, binelui și a liniștii. Interesul și egoismul dezbină popoarele și pe oamenii care erau odată împreună, face mai adâncă râpa (groapa) ce desparte deosebitele clase ale societății și ațâță flacăra urâciunii reciproce”.

Gheorghe Asachi (1788-1869), scriitor, om de cultură.

***

“Ochiul Boului” este una din cele mai mici păsări care există în lume. Ea privea odată spre măreția soarelui, care în strălucirea lui preamărea pe Dumnezeu. Ar fi dorit și ea să fie mai aproape de soare și împreună să slăvească frumusețea dumnezeiască. Nu putea fiindcă era prea mică. Într-o zi a văzut un vultur care tot rotindu-se, s-a înălțat spre soare, parcă pentru a-l slăvi. Plină de amărăciune, i-a venit o idee genială: Să se urce pe spatele vulturului, și astfel să urce și ea în înălțimea soarelui și apropierea lui Dumnezeu. A făcut acest lucru, și s-a simțit foarte fericită.

Așa și noi, creștinii: “Nu putem să intrăm în măreția strălucitoare și dumnezeiască a divinității, fără să avem sprijinul care ne vine de la Dumnezeiescul Vultur - Duhul Sfânt, care să ne înalțe pe aripile sale până la adevărata fericire care este mântuirea sufletească”. “Iar Eu, când mă voi înălța le cer de pe pământ, vă voi trage pe toți la Mine”. (Ioan 12, 32.)

P.S. 1 Ezdra cap. 9, vers 5-7: La vremea jertfei de seară am căzut în genunchi și mi-am întins mâinile către Dumnezeu și am zis: Dumnezeul meu, mă rușinez și mă tem să-mi ridic fața către Tine, Dumnezeul meu, pentru că fărădelegile noastre au trecut peste cap și vina noastră s-a mărit până la cer. Din zilele părinților noștri și până astăzi suntem în mare vinovăție, și pentru fărădelegile noastre am fost dați noi, și regii noștri, și preoții noștri, în mâinile regilor de alt neam, și în sabie și în robie, și pradă și rușine, cum suntem și astăzi”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu