SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG (949-1022)

Distribuie pe:

În contextul în care anul 2022 a fost declarat de Sf. Sinod al Bisericii noastre ca “Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț", astăzi vom evoca personalitatea și rolul Sf. Simeon Noul Teolog, ca și model de revigorare spirituală în istoria Bisericii și nu numai.

El s-a născut la Constantinopol, într-o familie nobilă, apropiindu-se de viața monahală încă de tânăr, pentru început la Mănăstirea Studion. Această apropiere de viața monahală a venit de la început, de tânăr, dintr-o dorință deosebită de a cunoaște, pe cât posibil, taina Dumnezeirii, dar într-un mod mai deosebit, și anume în isihie, adică prin practicarea rugăciunii neîncetate în liniște și trezvie, departe de vacarmul lumii de zi cu zi.

Datorită pregătirii sale duhovnicești deosebite pe care a dobândit-o, încă de tânăr are o primă experiență duhovnicească, prin vederea luminii necreate.

Înălțarea duhovnicească l-a recomandat imediat spre a fi un exemplu de trăire în viața bisericii destul de zbuciumate la vremea aceea, și astfel este numit egumen al Mănăstirii Sf. Mamas în 979, unde începe o reînnoire a vieții duhovnicești.

Trece și prin perioade mai dificile, datorită vremurilor și oamenilor, fiind exilat spre sfârșitul vieții în apropiere de Chrysopolis. Viața sa duhovnicească nu încetează însă, și ajuns în exil, pune aici bazele unui Schit închinat Sf. Mari Mucenițe Marina.

În anul 1022 se mută în veșnicie, lăsând în urmă o personalitate puternică, scrieri de o valoare inestimabilă în ceea ce privește importanța vederii luminii necreate în viața duhovnicească a omului ca lucrare a harului dumnezeiesc, a importanței rugăciunii neîncetate în viața de zi cu zi.

Așadar, pentru vremurile de azi, rolul rugăciunii neîncetate pe care o predica Sf. Simeon Noul Teolog este cu atât mai mare, datorită vitregiilor vremii. Iar Sf. Simeon Noul Teolog trebuie să ne fie un exemplu de trăire, de evlavie, de rugăciune, pentru a spori fiecare dintre noi în comuniunea cu Dumnezeu, pentru a ne sfinți viața, dar și pentru a păstra comuniunea Bisericii noastre ca arvună a bucuriei Preasfintei Treimi.

Pr. BOGDAN STELIAN RACOTI Parohia Ortodoxă Română “Sf. Ștefan" - Cristești - Mureș

Lasă un comentariu