PICTORUL, ȘCOALA ȘI... ÎNȚELEPTUL

Distribuie pe:

* “Cine este, dintre voi, înțelept și priceput? Să arate, din buna-i purtare, faptele lui, în blândețea înțelepciunii. Iar dacă aveți râvnire amară și zavistie, în inimile voastre, nu vă lăudați, nici nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, trupească, demonică. Deci, unde este ură și zavistie, acolo este neorânduială și orice lucru rău. Iar înțelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi pașnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă și de roade bune, neîndoielnică și nefățarnică. Și roada dreptății se seamănă întru pace de cei ce lucrează pacea”. (Iacov cap.III).

Iacov cel Drept (? - 62 d.Hr.), numit și Iacov Fratele Domnului sau Iacob Ruda Domnului.

A fost unul dintre Cei Șaptezeci de Apostoli, fiind primul episcop al Ierusalimului timp de 30 de ani. În conformitate cu Protoevanghelia lui Iacov, Iacov a fost fiul Dreptului Iosif (alături de ceilalți “frați ai Domnului” menționați în Sfânta Scriptură) dintr-o căsătorie de dinaintea logodnei sale cu Maria. El a scris o epistolă numită și Epistola Sf. Apostol Iacov, care este parte componentă a Noului Testament. Sfântul Iacov este prăznuit în 23 octombrie, în 26 decembrie, în 30 decembrie (împreună cu David Regele și cu Sfântul și Dreptul Iosif), precum și în 4 ianuarie împreună cu cei șaptezeci de Apostoli.

***

* “Noi, românii trebuie să avem adevărate Școli naționale cu Limba lor română, pentru toate cunoștințele omenești; altfel nu vom avea politicieni, juriști, nici avocați buni, nici oratori și poeți care să răspundă numelui lor. Tot tezaurul cunoștințelor antichității și a lumii de astăzi se pot obține numai cu ajutorul limbii naționale. Pentru ca POPORUL să înțeleagă demnitatea sa, trebuie să se facă școli care să lumineze, care să știe originea lor, istoria prin care a trecut”.

Dimitrie Bolintineanu (1819-1872), scriitor, poet, om politic, diplomat, participant la Revoluția de la 1848.

***

3. Rafael (1483-1520) a fost unul din cei mai mari artiști, (pictor și scuptor) ai tuturor timpurilor. Printre lucrările de pictură excelează și “Madona Sixtină”, o lucrare unică și de frumusețe aparte. Când a fost adusă la Dresda, în Germania, a fost expusă mai întâi în palatul regal. Locul cel mai luminos care punea lucrarea în valoarea ei se afla în salonul unde era tronul regal. Regele, dându-și seama de situație, s-a ridicat de pe tron și a exclamat: “Să-i facem loc nemuritorului Rafael”.

Pentru noi, creștinii, există numai un tron și acesta este inima noastră. Aici trebuie să-L punem tot timpul pe Hristos și după cum spunea unul din cei mai mari teologi bizantini, Nicolae Cabasila (1319-1391): “Dacă Hristos rămâne întru noi ce ne mai lipsește? Ce ne-am mai putea dori? El este adevărata pace și fericire”.

P.S. “Voi, bărbaților, de asemenea, trăiți înțelepțește cu femeile voastre, ca fiind făpturi mai slabe, și faceți-le parte de cinste, ca unora care, împreună cu voi, sunt moștenitoare ale harului vieții, așa încât rugăciunile voastre să nu fie împiedicate. Fiți toți într-un gând, împreună-pătimitori, iubitori de frați, milostivi și smeriți” (I Petru cap. 3, vers. 7-8).

Părintele ILIE

Lasă un comentariu