22 MARTIE - ZIUA MONDIALĂ A APEI

Distribuie pe:

La 22 martie, în fiecare an, este Ziua Mondială a Apei, o zi dedicată concentrării atenției asupra problemelor legate de apă, pe care anumite locuri de pe glob le întâmpină. La 22 martie, în fiecare an, oamenii, instituțiile și organizațiile non-guvernamentale marchează Ziua Mondială a Apei, luând măsuri pentru a gestiona criza apei. Anul 2022 abordează o temă de interesată “Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil”. Mesajul general al temei din acest an este că explorarea, protejarea și utilizarea durabilă a apelor subterane va fi esențială pentru supraviețuirea și adaptarea la schimbările climatice și pentru satisfacerea nevoilor unei populații în creștere. Apa este, fără îndoială, cea mai importantă resursă din lume. Deși apele subterane nu sunt vizibile, ele reprezintă o componentă esențială a circuitului apei. Peste 95% din apele dulci ale planetei, cu excepția ghețarilor și a calotelor glaciare, sunt subterane. Apele subterane reprezintă, o sursă esențială de apă potabilă, folosite de trei din patru cetățeni ai Uniunii Europene (Water Information System for Europe).

Gestionarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă subterane este unul dintre obiectivele principale ale activității de gospodărire a apelor. Tema din acest an va explica rolul vital al apelor subterane în sistemele de apă și canalizare, agricultură, industrie, ecosisteme și adaptarea la schimbările climatice. Menținerea acestei resurse și protejarea sa sunt esențiale și pentru ecosistemele acvatice de suprafață. Apele subterane asigură debitul de bază, constant, al râurilor.

Ziua Mondială a Apei este o zi care subliniază necesitatea accesului universal la apă sigură și curată. Ziua promovează, de asemenea, gestionarea durabilă a resurselor de apă dulce și reducerea poluării ei.

Pandemia Covid 19 ne-a amintit despre adevărata valoare a apei curate, prin urmare nu ar trebui să ne surprindă faptul că tema pentru Ziua Mondială a Apei din acest an atrage atenția asupra resursei de apă ascunse care a fost întotdeauna extrem de importantă, dar nu este pe deplin recunoscută în elaborarea politicilor de dezvoltare durabilă.

Administrația Bazinală de Apă Mureș depune eforturi considerabile în domeniul managementului resurselor de apă, în strânsă legătură cu prevederile legislative europene. În acest context, succesul implementării Planului de Management și a Planului de Amenajare la nivelul bazinului hidrografic Mureș depinde foarte mult de comunicarea și conlucrarea dintre factorii de decizie de la nivelul tuturor sectoarelor economice și sociale. Având în vedere toate aceste aspecte, devine evidentă necesitatea identificării unor strategii comune, cu implicarea tuturor activităților umane, industriale, agricole, atât pentru valorificarea potențialului dezvoltării, cât și pentru asigurarea atingerii și menținerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Director, ing. Adina - Simina NEMET

Lasă un comentariu