LA CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 DIN TÂRGU-MUREȘ, PROIECTE ERASMUS +

Distribuie pe:

Luni, 4 aprilie, ora 14, la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, va avea loc diseminarea rezultatelor celor două proiecte Erasmus +, derulate de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 din Târgu-Mureș.

Evenimentul marchează încheierea proiectului “Învățăm și muncim împreună pentru noi orizonturi” 2019-1-RO01-KA105-061528/Acțiunea Cheie 1 - Tineret și diseminarea mobilităților proiectului “Șansa mea de a vorbi corect”, 2019-1-RO01-KA101-062007/Acțiunea Cheie 1 - mobilitate în domeniul educației școlare.

Partenerii implicați în cele două proiecte sunt: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), Școala Tehnico Baptistă Diószegi Sámuel din Debrețin, Ungaria, și iteach International Training & Learning Institute din Turcia, Ankara.

În cadrul proiectului “Învățăm și muncim împreună pentru noi orizonturi”, beneficiari au fost: 16 tineri, 5 lideri de grup și 2 însoțitori. Evenimentul a fost organizat la Sovata, în perioada 20-27 septembrie 2021, și a cuprins un program de învățare specific educației non-formale (vizite ghidate, ateliere de lucru, exerciții, jocuri de rol, activități în aer liber).

În cadrul celor două mobilități ale proiectului “Șansa mea de a vorbi corect”, grupul țintă a fost format din șase cadre didactice care au participat la cursurile de formare “Speech Therapy: Stop the Silence” în Praga, Republica Cehă, în perioada 4-13 octombrie 2021 și “Classroom as a Stage: Using Drama in Education Process”, în Paris, Franța, în perioada 7-11 martie 2022, a precizat prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN, inspector școlar general la IȘJ Mureș.

B.B.

Lasă un comentariu