PATIMILE LUI HRISTOS!

Distribuie pe:

- Luni - Săptămâna Mare –

• “Iisus Hristos, lăsându-i pe apostoli, a ieșit afară din cetate la Betania și noaptea a rămas acolo. Dimineața a doua zi, pe când Se întorcea în cetate, a flămânzit; Și văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât frunze și a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat, zicând: Cum s-a uscat smochinul acesta? Iar Iisus răspunzând, le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntelui acestuia de veți zice: Ridică-te și aruncă-te în mare, va fi așa. Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi”.

***

• “Vedeți, ca în acest veac să nu vă amăgească cineva; Căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, și pe mulți îi vor amăgi. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie; luați seama să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor”.

***

• “Precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului lui Dumnezeu. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului venind pe norii cerului cu putere și slavă multă. Deci... privegheați și vă rugați, că nu știți în care zi vine Domnul nostru”.

(Matei cap.21; 24; Luni, în prima zi din Săptămâna Patimilor)

P.S. “Se știe că împăratul Franței, Napolen Bonaparte, a avut un singur băiat pe care încă din leagăn l-a numit “regele Romei”. Pe acela l-a încredințat spre educare unei doamne de la curte, madame Montesquieu, zicându-i: “Să-mi faci din copilul meu un bun creștin”. Atât doamna, cât și alte persoane care erau de față rămaseră surprinse auzind o poruncă de genul acesta. Împăratul observă mirarea și repetă: “Știu ce spun și pentru ce spun să-mi educi copilul în duh creștin. Dacă vei izbuti să faci din el ceea ce doresc, fără îndoială vei face din el și un cetățean bun al Franței”.

Cu dragoste creștinească,

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu