FILOSOFUL, ATEUL ȘI... CREȘTINUL

Distribuie pe:

* “Unde se află Dumnezeu? În mare există multe perle; însă pentru a le vedea și culege, trebuie să vă cufundați mereu și mereu în apa mării. Tot astfel și Dumnezeu se află peste tot în lume, însă oamenii trebuie să persevereze în a-L găsi și vedea. Scufundătorul trebuie să riște totul. Dacă o singură scufundare nu v-a făcut să găsiți aceste perle, nu înseamnă că ele nu există. Scufundați-vă mereu și mereu, căci în final veți fi cu siguranță răsplătiți pentru eforturile voastre. La fel și cu încercările voastre de a-L găsi pe Dumnezeu. Îl puteți vedea și găsi pe Dumnezeu atunci când dragostea voastră pentru Dumnezeu va fi foarte puternică”.

Sri Ramakrishna (1836-1886), a fost unul din cei mai mari filosofi mistici indieni ai secolului al XIX-lea. Pentru India, religia reprezintă piatra de temelie a vieții de zi cu zi. Acesta este și motivul pentru care întreaga națiune a reușit să supraviețuiască, în ciuda nenumăratelor greutăți pe care le-a avut de întâmpinat, căci ea și-a păstrat neabătută profundul ei instinct spiritual. De fiecare dată când pe teritoriul Indiei s-a petrecut un anumit declin material sau spiritual, a venit pe lume un profet sau filosof spiritual care a salvat situația dificilă a țării. Este și cazul filosofului spiritual Sri Ramakrishna.

***

* “Înspre Dumnezeu-și își îndreaptă pretutindeni iarba firul / Întru slava Lui înalță dulci miresme, trandafirul; / Către El ridică brațe verzi sau veștede copacul, / Lui se-nchină și-ngenunche tot bogatul și săracul. / Slavă Lui, biruitorii îi aduc, pe-ntreg pământul; / Doamne ajută-mi, strigă pururi, din adâncul său înfrântul: / Lui se roagă cei ce-ntruna râd sau plâng sub vrerea sorții / Și spre El trimite gândul orice om, în ceasul morții. / Cum poți, dar, ateu nevolnic, împotriva-ntregii firi / Să grăiești cu glas de vierme: Dumnezeu? Nu-i nicăieri”.

Vasile Militaru (1885-1959), poet, scriitor, deținut politic, patriot.

***

* “Oricare dintre noi, în calitate se creștini, după ce am fost botezați, adică l-am primit pe Hristos Domnul în noi, ne-am făcut în chip tainic una cu Hristos, un trup cu al Său; de aceea ne revine datoria să ne dezvoltăm chipul lui Dumnezeu Fiul, spre o asemănare tot mai mare cu El. Acest lucru se poate realiza prin faptele bune, credința vie pe care trebuie s-o avem, prin lucrarea virtuților bune din interiorul ființei noastre”. “Acest interior este templul sfânt al trupului și al sufletului, este locașul sfânt al Domnului. Acolo a intrat Iisus Hristos ca Înainte mergător, locuind de la Botez în noi. Drept aceea, o, omule, care ai fost botezat în Hristos, dă numai lucrarea pentru care ai luat puterea și te pregătește ca să primești arătarea Celui Ce locuiește în tine”.

Marcu Ascetul (sec. V), Sfânt, ascet, pustnic, scriitor bisericesc

P.S. Psalmul 1, vers. 1-3. psalmul 2, vers. 12: “Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut; Ci în legea Domnului e voia lui și la Legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Dumnezeu și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în Domnul!”

Cu dragoste creștinească,

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu