SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PRODUCȚIA STRUGURILOR DE MASĂ

Distribuie pe:

Hotărârea pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 a fost adoptată zilele trecute, în ședință de Guvern. Prin intermediul acesteia s-a stabilit o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

În județul Mureș sunt 6 hectare cultivate cu viță de vie (la Sânpaul, Saschiz, Băgaciu, Gurghiu și Mica), am aflat de la ing. Silvia JUDE, consilier superior la Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș.

Beneficiari pot fi producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producătorii agricoli persoane juridice.

“Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare potențial. Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i impulsiona să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan local. Această măsură va fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde am direcționat sume pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea producției”, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian CHESNOIU.

Condiții de eligibilitate

Cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative, pentru a fi eligibili: să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha - maximum 10 ha inclusiv; să obțină o producție de minim 6.000 kg/ha struguri de masă; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă;

d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/fac-tură/filă/file din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărârii, până cel târziu în 15 iulie, inclusiv, a anului de cerere.

Din bugetul Ministerului Agri-culturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022 se vor asigura resurse financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în valoare de 15.000.000 lei, ce reprezintă echivalentul a maximum 3.000.000 euro. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1.200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA, vor realiza verificările în teren pentru identificarea soiurilor de struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea în lista de soiuri de masă, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

VASILE BOTA

Lasă un comentariu