RUGĂCIUNE PENTRU NEAMUL ROMÂNESC!

Distribuie pe:

Motto: “Nu fiți răi și nerecunoscători către muma noastră, patria; întindeți-i o mână de scăpare, căci cel ce nu cunoaște pe mumă-sa și se depărtează de la sânul ei, acela nenorocit va fi și chinuit va fi sufletul lui”.

Gheorghe Magheru (1802-1880), ministru și fost comandant în oastea lui Tudor Vladimirescu.

“Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, în acest ceas al încercărilor pentru poporul românesc, venim la Tine, Doamne, cu pocăință și durere în inimi, să ne rugăm pentru neamul românesc. Ascultă cererea noastră și intră ca un Împărat în țara noastră și în neamul nostru și-l scapă de uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Că prigonesc vrăjmașul sufletul neamului românesc și viața lui o calcă în picioare. Făcutu-l-a să trăiască întru întuneric ca morții cei din veacuri și sufletul este mâhnit de moarte. Că l-au trădat cei puși de Tine să-l conducă și au uitat că tu ai spus că cel ce vrea să fie întâiul, să slujească tuturor. Și au știut acest lucru, dar s-au trufit, au uitat de poporul Tău, l-au asuprit și l-au jefuit, l-au vândut altor neamuri și au călcat poruncile Tale, iar pământul acesta, pe care L-ai dat neamului românesc pe veci, l-au înstrăinat. Dar poporul acesta Te preaslăvește, Doamne, nu numai cu buzele, ci și cu inima.

De aceea, Te rugăm, Doamne, adu-Ți aminte de bunătatea Ta și miluiește poporul românesc.

Adu-Ți aminte de frații noștri care sunt în afara țării, în exil sau vânduți odată cu teritoriile cedate, și-i miluiește pe ei.

Reunifică poporul Tău. Repune-l în cinstea pe care a avut-o la Tine mai înainte, iartă-i păcatele săvârșite, apostaziile, răutățile, îndemnurile la desfrânare, la neiertare și la răzvrătire împotriva Ta. Rugători aducem pentru noi pe Maica Ta cea Sfântă, Pururea Fecioara Maria, Puterile Cerești, pe Sfinții Tăi Apostoli, pe mucenicii neamului și pe toți mucenicii, sfinții și cuvioșii care au slujit Ție cu credință curată. Adu-Ți aminte, Stăpâne, de toți care s-au jertfit pentru Cruce, Biserică și Neam; adu-Ți aminte de sângele lor care s-a vărsat și pune-l pe acesta în balanța iertării noastre.

Redă poporului nostru pământul pe care l-a păzit cu grijă și cu credință prin veacuri; redă-i pacea văzduhului și îmbelșugarea roadelui pămîntului, stăpânirea de sine, demnitatea lui creștină și națională de altădată, conducători buni și cinstiți, neasupritori, nemincinoși și nelacomi, redă-i arhivei vrednici de Tine, Iisuse, Mare Arhiereu, preoți dăruiți Bisericii și Neamului, credincioși misiunii lor, adevărați secerători, așa cum vrei Tu, Milostive. Auzi-ne, Doamne, întru îndurarea Ta.

Nu intra, Stăpâne, la judecată cu robii Tăi, ci întoarce-Ți iar privirea spre noi și ne ridică din păcate cu Dreapta Ta cea mântuitoare. Și trecând prin patimile toate, curățați prin suferință, să ajungem și la Sfânta Ta înviere, Iisuse, slăvindu-Te pe Tine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor”. AMIN!

Calciu Gheorghe-Dumitreasa (1925-2006), preot ortodox român, dezident anticomunist, luptător pentru drepturile omului, 21 de ani de închisoare foarte grea.

P.S. Mulți oameni ne reproșează de ce ne rugăm pentru conducătorii țării noastre, fiindcă ei sunt principalii vinovați de situația actuală a poporului românesc. Dragii mei! Este misiunea noastră, a preoților, de a ne ruga pentru toți oamenii, buni sau răi. “Nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei bolnavi”. Ne rugăm pentru ei, și tot fac rele, nu se mai opresc din fărădelegi; dar, dacă nu ne-am ruga pentru ei? Ar fi cu mult mai mult.

Cu dragoste creștinească,

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu