TITULARIZARE 2022!

Distribuie pe:

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2022 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate în cursul săptămânii trecute de Ministerul Educației. La nivel național, rata notelor (inițiale) peste 7 (șapte) obținute de candidați este 48,68% .

În județul Mureș, 45,10% dintre candidații care au susținut proba au obșinut note peste 7 (șapte). Din promoția curentă, 34,01 % dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte). Procentul notelor între 5 și 7 este de 32,41 %. Cinci candidați au obținut nota 10 la disciplinele: educație fizică și sport (1), limba maghiară maternă (1), pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii (educatoare) (1), religie reformată (1), educație socială (1); 386 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, am aflat de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Miercuri, 27 iulie, urmează să se afișeze rezultatele finale, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mureș și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. 27 iulie.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de inspectoratul școlar în zilele de 29 iulie și 1 august.

Pentru a obține statutul de titular, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă și să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecția specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare, a precizat prof. Irimie-Matei Camelia. (B.L.)

Lasă un comentariu