Ne-am interesat pentru dumneavoastră - ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

Distribuie pe:

Conform datelor furnizate de Direcția Generală a Persoanelor Mureș, în județul nostru, 6.455 de persoane nu au solicitat eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dintre care 5.065 au împlinit vârsta de 14 ani în anii anteriori.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorii sunt obligați să solicite eliberarea primului act de identitate, însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se face personal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor care deservește localitatea de domiciliu, se semnează de minor, cât și de părinte/reprezentantul legal și este însoțită de: certificatul de naștere în original; actul de identitate al unuia dintre părinți/reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; certificatul de căsătorie al părinților ori în situația în care părinții sunt divorțați, certificatul de divorț însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în original; documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei).

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredințat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinți, locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.

Declarația prevăzută poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată, am aflat de la Codruța SAVA, director general la Direcția Generală a Persoanelor Mureș. Domnia sa adăuga și importanța îndeplinirii obligațiilor legale: ,,Facem un apel la cetățeni să își ducă la îndeplinire obligația ce le revine cu privire la intrarea în legalitate cu acte de identitate și evitarea aplicării sancțiunilor contravenționale!”

LETIȚIA BOTA

Lasă un comentariu