Demararea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea cabinetelor din ambulatoriile de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”

Distribuie pe:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș derulează proiectul Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea cabinetelor din ambulatoriile de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în baza contractului de finanțare nr. 103,încheiat cu Ministerul Sănătății în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 - Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: 11.3: Unități de asistență medicală ambulatorie.

Valoarea totală a proiectului este de 15.695.048,75 lei, din care asistența financiară nerambursabilă se ridică la suma de 13.189.116,60 lei, iar valoarea TVA eligibil aferent este de 2.505.932,15 lei. Activitățile proiectului au început în data de 01.11.2022 și urmează să fie finalizate până la data de 30.09.2024.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie creșterea gradului de accesabilitate și îmbunătățirea nivelului de sănătate a populației Județului Mureș, prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu, care intră în categoria serviciilor esențiale pentru populație.

Obiective specifice:

1. Lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de specializări medicale noi în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului cu cabinete în specialitate (oftalmologie pediatrică, oncologie, pneumologie);

2. Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea a 14 specialități existente în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului cu cabinete în specialitate, inclusiv prin posibilitatea de a realiza noi tipuri de investigații medicale;

3. Creșterea numărului de prezentări în primul an de la finalizarea proiectului la cel puțin 140.000 pe an;

4. Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament, ca urmare a dotării cu echipamente și instrumentar modern, de ultimă generație, cât și reducerea numărului de pacienți redirecționați din cauza lipsei de capacitate/dotare;

5. Creșterea complexității serviciilor medicale (consultații, tratamente) prestate în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului cu cabinete în specialitate.

Lasă un comentariu