Mesajul Părintelui Patriarh Daniel cu ocazia Duminicii Părinților și Copiilor, 4 iunie 2023

Distribuie pe:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu ocazia Duminicii Părinților și copiilor, prăznuită în fiecare an în prima duminică după 1 iunie.

Familia creștină în iubirea părintească a lui Dumnezeu

Duminica Părinților și Copiilor, prima duminică după data de 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului, a fost rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii noastre prin Hotărârea nr. 629/12 martie 2009 și coincide, în acest an, cu praznicul Cincizecimii sau al Pogorârii Duhului Sfânt.

Cincizecimea este sărbătoarea întemeierii Bisericii, ca adunare a oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt unește prin har persoane și neamuri diferite, care mărturisesc aceeași credință dreaptă și sfântă.

Ca persoane botezate în numele Preasfintei Treimi, părinții și copiii sunt chemați să cunoască și să trăiască adevărata credință în familie, Biserică și societate, prin rugăciune și fapte bune, să cultive libertatea și responsabilitatea, iubirea și dărnicia, după cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: “Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 31-32).

Valorile perene ale credinței consolidează comuniunea între generații. De aceea, părinții și copiii sunt chemați să prețuiască și să îngrijească persoanele vârstnice, considerându-le pe acestea nu o povară, ci un izvor de binecuvântare, de înțelepciune și de iubire milostivă, după modelul Sfintei Prorocițe Ana; “în vârstă de optzeci și patru de ani”, aceasta “nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua în post și în rugăciuni (…), lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre Prunc tuturor celor ce așteptau mântuire în Ierusalim” (cf. Luca 2, 37-38).

În anul 2023, proclamat în Patriarhia Română ca An omagial al pastorației persoanelor vârstnice, menționăm cu recunoștință pe bunicii care îndrumă pașii copiilor spre biserică, ajutându-i să simtă iubirea lui Dumnezeu pentru ei, să cultive iubirea față de cei din jurul lor, să facă deosebire între mode efemere și valori eterne. Într-o societate tehnicizată și secularizată, rugăciunea părinților și a bunicilor dreptcredincioși este esențială în cultivarea harului Sfântului Botez, în formarea caracterului copiilor, în pregătirea lor, atât ca cetățeni ai patriei pământești, cât și ai patriei cerești.

Ne rugăm Preasfintei Treimi, Izvorul vieții și al iubirii veșnice, să lumineze și să umple de pace și bucurie sufletele copiilor, părinților și bunicilor, spre a fi o binecuvântare pentru Biserică și pentru poporul român.

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

† DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro

Lasă un comentariu