In memoriam – prof. univ. dr. Ștefan-Virgil Hobai (1945-2023)

Distribuie pe:

Ștefan-Virgil Hobai s-a născut la Sighișoara, în 14 octombrie 1945. Copilăria petrecută în Sighișoara și în Boiu i-a lăsat amintiri luminoase, care, alături de învățămintele părinților Ana și Alecu, învățători, i-au fost repere pentru întreaga viață. A urmat Liceul Teoretic nr. 1 din Sighișoara (actualul Colegiu Național „Mircea Eliade”) în perioada 1952-1963, liceu aflat între anii 1952-1955 sub directoratul propriului tată.

Pe urmele lui Mihai Eminescu și ale Veronicăi Micle și deja pasionat de chimie, a ales ca oraș universitar Iașii, devenind student al Facultății de Chimie a Universității „Al. I. Cuza”, în perioada 1963-1968. A obținut diploma de licență în chimie cu media 10, cu lucrarea „Metode de calcul a orbitalilor moleculari”, sub îndrumarea fizicianului dr. Gh. Jeverdan. Facultatea i-a permis să urmeze și una dintre pasiunile dezvoltate din copilărie, și anume vioara, devenind membru al tarafului universității, aflat sub coordonarea profesorului Gh. Jeverdan. Devine prim maestru al ansamblului, iar peregrinările cu taraful prin jurul Iașilor i-au conturat o atmosferă plină de basm, așa cum mărturisea într-un interviu acordat redactorilor revistei MassMedica (anul VI nr. 2/aprilie 2005).

Proaspăt absolvent, a fost repartizat în învățământul preuniversitar, activând în perioada 1968-1972 la Grupul Școlar Comercial Târgu Mureș și la Liceul „Bolyai-Farkas”, perioadă întreruptă de satisfacerea stagiului militar.

A început cariera universitară în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș în anul 1972. În perioada 1972-1979 a fost asistent la Disciplina de Chimie Anorganică a Facultății de Farmacie. Din anul 1979 a fost asistent la Disciplina de Biochimie a Facultății de Medicină, până în 1990.

În anul 1986 a devenit doctor în chimie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca - Facultatea de Tehnologie Chimică, cu teza de doctorat „Studiu statistic asupra selectivităţii informaţionale a sistemelor analitice pe bază de MLB în funcţie de unii parametri fizico-chimici”, sub coordonarea prof. univ. dr. doc. Candid Liteanu.

În perioada studiilor doctorale, primește de la profesorul îndrumător sugestia de a se perfecționa în domeniul statisticii matematice, ceea ce îl motivează să studieze aprofundat matematica. Astfel, în paralel cu doctoratul, între anii 1980-1986, urmează în regim fără frecvență cursurile celei de a doua facultăți, și anume Facultatea de Matematică a Universității „Babeş-Bolyai”. Obține diploma de licență în matematică cu nota 10, cu lucrarea „Metode matematice în chimie”, sub coordonarea dnei pof. dr. doc. Elena Popoviciu.

Din septembrie 1990 devine șef de lucrări la Disciplina de Biochimie. Din anul 1992 a devenit conferențiar, iar din 1997 a condus Disciplina de Biochimie. Începând cu anul 2001 a fost profesor universitar.

A dedicat UMF-ului 40 de ani, ani în care a depus un volum de muncă uriaș, cu pasiune și rigoare.

Domeniile de aprofundare științifică au cuprins biologie computațională (predicția in silico a structurii 3D a proteinelor prin „chirurgie” moleculară, simulări moleculare) cu softuri precum Schrödinger, Spartan, MolSoft ș.a., biochimie (enzimologie, implicarea magneziului în unele boli neurologice, hemoglobina glicozilată, diabet juvenil, stres oxidativ și antioxidanți ș.a.), neurologie (scleroză multiplă, epilepsie), chimie fizică (electrozi ion-selectivi, liposomi), biofizică și biomatematică (studiul termodinamic și cinetic al interacțiunilor liposomilor cu surfactanți și inductori de intercalare, transportul ionilor prin membrane artificiale).

A fost autor și coautor a 12 cărți și capitole din volume publicate în română și în străinătate, cursuri și îndrumare. Despre lucrarea „Liposomi fosfolipidici - Caracteristici și interacțiuni cu săruri biliare. Implicații biomedicale” (1999, Ed. University Press Tg. Mureș), scrisă în colaborare cu dr. Zita Fazakas, prof. dr. Octavian Popescu scria în prefață că este o lucrare de certă originalitate și cu o ținută științifică remarcabilă.

A participat cu valoroase comunicări științifice la peste 80 de simpozioane, conferinţe, congrese naţionale şi internaţionale. A publicat 64 de articole in extenso (în engleză, română și maghiară) și 15 abstracte în volume internaționale. A condus două proiecte de cercetare și a fost membru în alte șase proiecte. A condus cercuri științifice studențești, a căror activitate s-a materializat în numeroase articole publicate de studenți la sesiuni de comunicări științifice.

A fost expert național și internațional în evaluarea proiectelor de cercetare pentru National Science Fund of Bulgaria, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS), Autoritatea Națională pentru Cercetări Științifice (ANCS) și pentru Consiliul de Cercetare Irlandez.

A fost expert în comisii de evaluare și autorizare a trei centre de cercetare din țară. A fost referent în 15 comisii de doctorat și îndrumător pentru 37 de lucrări de licență. A susținut prelegeri la școală de vară internațională Metode Bioanalitice în Științele Vieții, în anul 2010.  În perioada 2007-2011 a coordonat cinci cursuri postuniversitare.

A fost organizator de evenimente științifice: International Congress on Magnesium Research - Târgu Mureș, în septembrie 1989 și Simpoziomul de Informatică Medicală în octombrie 1987.

A fost președintele Filialei Mureș a Societății Naționale de Biologie și Patologie Celulară în perioada 1991-1998, a fost membru al Societății Naționale de Biologie Celulară și al Organizației Europene de Biologie Celulară. A fost membru în boardul redacțional al revistelor Annals of “Tiberiu Popoviciu” Seminar of Functional Equations, Approximation and Convexity, Revista Română de Medicină de Laborator și Revista de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş. A fost referent pentru ultimele două jurnale anterior menționate, precum și pentru Jurnalul Central European de Biologie.

A fost implicat în politica post-decembristă, fiind un susținător al familiei regale și membru activ al PSDR – aripa Cunescu.

În anul 2011 a primit distincția Profesor Bologna. Deși a primit numeroase diplome ca urmare a activității profesionale, cea mai dragă i-a fost cea acordată de către organizatorii Balului Bobocilor din 2004, și anume diploma de cel mai corect profesor.

După pensionarea din 2011, s-a dedicat luptei anti-plagiat, călătoriilor și vieții de familie.

Lupta cu impostura academică a fost una dusă în spiritul aceleiași integrități de care a dat mereu dovadă. Pe blogurile coordonate au fost dezvăluite numeroase cazuri de suspiciuni de plagiat, care au condus la retragerea unui număr considerabil de articole (cca 100) din literatura științifică. A luptat pentru însănătoșirea climatului academic medical, în speranța stopării efectului contra-educativ pe care plagiatul îl are asupra generațiilor tinere de studenți și cadre universitare. În acest sens eforturile i-au fost susținute mai mult de mediul științific și jurnalistic internațional decât de cel local/național.

După 2011, invitațiile generațiilor de absolvenți la tradiționalele serenade i-au adus multă bucurie, pentru că au fost o mărturie a aprecierii de care se bucura în rândul studenților. Un alt moment care i-a rămas în suflet a fost în anul 2013, când la invitația studenților de a participa la Medifun, în cadrul echipei Belea, a primit și purtat cu mândrie tricoul cu mesajul Profesor Belea. Ștefan Hobai a fost un profesor dedicat, căruia îi plăcea apropierea tinerilor pentru că îi oglindeau propria tinerețe spirituală, care nu l-a părăsit niciodată.

În călătoriile făcute după 2011, pentru că atunci i-a permis timpul, a străbătut lumea din interiorul vulcanului islandez Þríhnúkagígur până pe Vf. Aiguille du Midi, din templele megalitice malteze până în muzeele Guggenheim din toată Europa, descoperind la pas atât îndrăgita istorie a Egiptului cât și entuziasmul energetic al parcurilor de distracție europene din Copenhaga, Viena ș.a, audiind iubita muzică clasică în săli de concerte renumite, precum clasica Opéra Garnier din Paris sau futurista operă din Copenhaga.

Vei fi în mereu în mintea și inima celor care te-au cunoscut, pentru că asemenea melodiei lui Sinead O’Connor, pe care o ascultai des în ultima vreme, nothing compares to you.

Dr. Roxana Hobai

Lasă un comentariu