SEMNALĂM...SEMNALĂM... Sprijin financiar pentru crescătorii de albine

Distribuie pe:

Conform OUG nr. 14/28.02.2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cei care dețin, cresc și/sau exploatează familii de albine în stupi identificați de Agenția Națională pentru Zootehnie “Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, cu modificările și completările ulterioare, pot primi ajutor de stat 5 euro/familia albine, pentru numărul de familii de albine deținut la 31 decembrie 2023. Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime / cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 29 decembrie 2023, respectiv de 4,9746 lei/euro. Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat, dar fără a depăși însă 280.000 euro/beneficiar.

Cererile se depun la direcțiile agricole județene până în 11 aprilie 2024. Solicitarea trebuie să aibă atașată și Declarația pe propria răspundere că nu se află în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022, copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit; împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz; copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor apicultori, prsoane fizice; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea; dovadă cont activ bancă/trezorerie; copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Județeană pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei, care atestă că solicitantul deține familii de albine în momentul depunerii cererii. Dacă beneficiarul are mai multe stupine/exploatații apicole, situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, se depune o singură cerere la DAJ pe raza căruia au domiciliul /sediul social sau dețin numărul cel mai mare de familii de albine. Ajutorul de stat se va plăti până în 30 iunie, iar pentru conturi invalide până cel târziu în 31 decembrie 2024.

Documentele depuse/transmise în copie trebuie să poarte sintagma “conform cu originalul”, să fie datate și însușite prin semnătură de beneficiar.

În județul Mureș sunt înregistrați 1.077 de apicultori la Oficiul Județean pentru Zootehnie, a precizat ing. Cristina COJOCARU, vicepreședinte ACA Mureș și director la SC APICOLA SRL. (B.V.B.)

Lasă un comentariu