ACTIVITATI DESFASURATE DE SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI AFISAJ STRADAL, CONTROL COMERCIAL SI PROTECTIA MEDIULUI, IN PERIOADA 7-14 IANUARIE 2014

Distribuie pe:

LUCRARI DE CONSTRUCTII NEAUTORIZATE

Cadrele Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au efectuat
9 verificari, pe linia disciplinei in constructii, la diverse obiective de pe
raza municipiului Targu-Mures. Ca urmare a controalelor efectuate, o
societate comerciala care a amplasat o firma pe fatada imobilului in
care isi desfasoara activitatea, fara a detine "Autorizatia de construire�,
a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 1.000 lei,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 � republicata, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, dispunandu-se,
totodata, efectuarea demersurilor necesare pentru a intra in legalitate.
In perioada de referinta s-au inregistrat 7 sesizari de la cetateni, la
care agentii din cadrul Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal
au executat verificari, au dispus masuri pe cale de consecinta si au
raspuns in scris petentilor.

LIPSA AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE

Agentii Biroului Control Comercial au efectuat, in conformitate cu
"Planul de Control� aprobat, o serie de verificari specifice, conform
programului de activitate, la 19 comercianti cu puncte de lucru situate
pe strazile Budiului si Dealului.
Contextual, s-a constatat nerespectarea de catre un agent economic
a obligatiei prevazute de art.5, alin. 1 din O.G. nr. 99/2000* - conform
careia: ,,orice exercitiu comercial se desfasoara numai de catre
comercianti autorizati in conditiile legii�, motiv pentru care a fost
sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 400 lei.

ABATERI DE LA NORMELE PRIVIND SALUBRITATEA SI
MENTINEREA ESTETICII MUNICIPIULUI

La data de 13 ianuarie, un inspector din cadrul Compartimentului
Protectia Mediului, aflat in afara orelor de serviciu, l-a surprins, in
zona "Piata Marasti�, pe numitul Z. A., cu domiciliul in Grebenisu de
Campie, depozitand deseuri menajere pe domeniul public, in alta
parte decat in locurile special amenajate, motiv pentru care
persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda
in cuantum de 300 lei, fiind determinata totodata sa ia masuri pentru
aducerea domeniului public la forma initiala.
Urmarind modalitatile de respectare, de catre persoanele juridice, a
normelor legale impuse de HCL nr. 20/2008 � modificata, cu privire la
obligatia de a asigura buna gospodarire a imobilelor, precum si cele
referitoare la conditiile de depozitare si colectare a deseurilor menajere,
personalul compartimentului a intreprins 6 controale la diferiti agenti
economici, doi dintre acestia fiind invitati la sediul institutiei pentru
clarificarea situatiei si consiliere juridica.

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
director executiv, Politia Locala Targu-Mures

Lasă un comentariu