Pensionarii își vor recupera sumele reținute din vina altora!

Distribuie pe:

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum și a procedurii de efectuare a restituirilor au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 878, din data de 3 decembrie 2014.

Conform acestora, datoriile care nu provin din vina pensionarului, ci a unor erori de calcul, aflate în evidență la data de 1 octombrie 2014, se scutesc de la plată în baza deciziei emise de casa de pensii competentă.

Restituirea sumelor, reprezentând debite recuperate de la pensionari, în perioada 1 ianuarie 2011 - 1 octombrie 2014, se face numai către titularul dreptului de pensie, al indemnizației sociale pentru pensionari sau al indemnizației pentru însoțitor, la cererea acestuia. Restituirea sumelor se efectuează în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2019, în cinci tranșe anuale egale, prima tranșă către solicitant efectuându-se în maximum 3 luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii. Tranșele următoare de restituire se fac anual, în luna octombrie a fiecărui an. Debitele care au drept cauză culpa (vina) pensionarului nu se scutesc de la plată și, prin urmare, nu vor fi restituite!

Important! În situațiile în care ulterior intrării în vigoare a legii, respectiv după data de 1 octombrie 2014, se constată debite reprezentând sume plătite necuvenit în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii, se procedează la revizuirea pensiilor. Pentru sumele plătite necuvenit corespunzătoare perioadei de după data de 1 octombrie 2014 se emite decizie de recuperare a acestor sume.

Lasă un comentariu