Salariile bugetarilor, înghețate și în anul 2015!

Distribuie pe:

„Pentru anul viitor, salariile de bază, soldele sau indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, cuantumul brut vor fi menținute la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut, solda lunară brută (salariul lunar brut), indemnizația brută de încadrare vor fi înghețate la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014. Doar în cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, bugetarii vor beneficia de noi drepturi la nivelul acordat funcțiilor actuale similare de la noile locuri de muncă", susține Guvernul României.

Prin excepție de la această regulă, personalul didactic va beneficia, anul viitor, de majorarea salariilor de bază în două tranșe: cu până la 5% în luna martie, față de nivelul acordat pentru luna februarie 2015, și cu până la 5% în luna septembrie, față de nivelul acordat pentru luna august 2015: „Salariul de bază stabilit pentru luna februarie 2015, respectiv august 2015 cuprinde salariul de încadrare al funcției didactice și, după caz, indemnizația de conducere, indemnizația pentru învățământ special, gradația de merit, indemnizația pentru personalul didactic care îndeplinește activitatea de diriginte, pentru învățători, educatoare, institutori și profesor pentru învățământul preșcolar și primar, sporul de vechime, sporul de predare simultană și compensațiile tranzitorii".

Tot prin excepție, personalul din cadrul sistemului public sanitar și al sistemului public de asistență socială beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015: „Începând cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico-sociale, și al sistemului public de asistență socială, cuantumul brut al salariilor de bază se majorează cu 100 lei. Prevederea nu se aplică, însă, în cazul personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unități medico-sociale, și sistemului public de asistență socială care, în anul 2015, beneficiază de majorarea salariului de bază cu sume mai mari de 100 lei, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată".

Lasă un comentariu