Ştiinţă şi... Religie

Distribuie pe:

„Dumnezeu a făcut pe om nevinovat, drept, virtuos, lipsit de supărare, fără de grijă, luminat cu toată virtutea, încărcat cu toate bunătăţile ca o a doua lume, un microcosmos în macrocosmos; un alt înger, închinător compus, văzător al lumii materiale, dar iniţiat şi în lumea spirituală, împărat al celor de pe pământ, dar condus de sus, pământesc şi ceresc, vremelnic şi nemuritor, văzut şi spiritual, în mijloc între măreţie şi smerenie, acelaşi şi duh şi trup; duh din pricina harului, iar trup din pricina mândriei".

Origen (185-254), Manifestă multe asemănări cu filosofii neoplatonici, cu Plotin, existând argumente care pot duce la concluzia că Origen şi Plotin au fost elevii aceluiaşi maestru Ammonius Saccas. A studiat limba abraică şi pentru o mai amplă cunoaştere a călătorit foarte mult. În timpul persecuţiei anticreştine (250-251), dezlănţuite de împăratul Decius, a fost aruncat în închisoare, în lanţuri, fiind torturat. Moare la Tyr, în Fenicia, în anul 254. Origen reprezintă perioada de maximă înflorire a Alexandriei intelectuale. A fost un spirit ascuţit şi pătimaş, scriind enorm, trăindu-şi credinţa intens şi îndrăznind până la autoflagerare.

***

„Biblia este o carte a credinţei, o carte a învăţăturii, o carte a moralei, o carte a religiei, o carte prin care Dumnezeu ni se face cunoscut; dar asemenea, o carte care îi arată omului responsabilitatea şi relaţia pe care trebuie s-o aibă cu aproapele său".

Webster Daniel (1782-1852), om politic american secretar de stat al Statelor Unite.

***

„Dumnezeule, nu mă lăsa până ce nu voi reuşi să iau forma pe care o aştepţi de la mine. Nu mă arunca la grămada de fier vechi a sufletelor".

Paulo Coelho (1947 - ), este un scriitor brazilian. Cărţile lui au fost traduse în 67 de limbi şi publicate în 150 de ţări.

1001 CUGETĂRI"

 

Lasă un comentariu