„Ştiinţă şi... Religie"

Distribuie pe:

1. „Iubirea? Ce-i iubirea? Se gândea el. Iubirea stă în calea morţii. Iubirea este viaţa. Tot, tot ce înţeleg, înţeleg numai pentru că iubesc. Tot ce există, există pentru că iubesc, totul e legat numai de iubire. Iubirea este Dumnezeu şi, când mori, înseamnă că tu, o părticică din iubire, te întorci la izvorul veşnic al tuturor lucrurilor".

***

2. „Credinţa în Dumnezeu nu este o datorie de împlinit, ci un act de iubire".

***

3. „Adevărata francheţe o pot avea numai oamenii care trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care trăiesc înaintea oamenilor au umblat şi vor umbla cu tertipuri".

Lev Tolstoi (1828-1910), scriitor rus. Este considerat unul dintre cei mai importanţi romancieri ai lumii. Alături de Fiodor Dostoevski, Tolstoi este unul dintre scriitorii de seamă din perioada cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse (începută cu primele opere ale lui Puşkin şi terminată cu ultimele lucrări ale lui Dostoevski). Operele sale Război şi pace şi Anna Karenina au avut o influenţă hotărâtoare asupra deszvoltării romanului mondial, iar credinţele şi ideile sale filosofice şi estetice, propovăduite de-a lungul vieţii prin celelalte opere, sunt reunite şi cunoscute sub denumirea de „tolstoism". Creaţia sa epică se impune prin capacitatea de cuprindere, adâncimea viziunii, acuitatea observaţiei sociale şi psihologice, sentimentul tragicului şi omenescului. Tolstoi s-a manifestat, totodată, şi ca eseist, dramaturg şi reformator în domeniul educaţiei, calităţi care l-au consacrat drept unul din cei mai cunoscuţi membri ai acestei vechi şi aristocratice familii ruseşti. Interpretările sale literare privind învăţăturile etice ale lui Iisus Hristos l-au făcut să devină mai târziu, spre sfârşitul vieţii sale, un fervent comentator al învăţăturilor lui Iisus Hristos, în sensul lor social, pacifist şi nemediat de vreo putere lumească. Ideile sale despre rezistenţa nonviolentă, expusă în opera sa „Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru", vor avea un profund impact asupra unor personalităţi de referinţă din secolul al XX-lea, printre care Gandhi şi Martin Luther. Efigia lui Lev Tolstoi a fost imprimată pe o monedă rusească de aur.

În cei aproape 60 de ani de activitate pe tărâm literar, Tolstoi a cercetat cu atenţie realitatea rusă şi a meditat neobosit la rezolvarea problemelor legate de viaţa poporului. El a parcurs un drum plin de cotituri, de la clasa nobililor căreia îi aparţinea, către poporul simplu pe care-l iubea, devenind în cele din urmă exponentul intereselor ţărănimii patriarhale.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu