Averile corupților vor fi confiscate și valorificate!

Distribuie pe:

 Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat, vineri, 11 decembrie 2015, legea privind înființarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, aceasta fiind definită ca o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției, condusă de un director general care nu face parte din vreun partid politic, numit prin ordin al ministrului Justiției, pe o perioadă de patru ani.

Concret, noua instituție se va ocupa de administrarea banilor sau a bunurilor imobile pe care magistrații pun sechestru în timpul unui proces. Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, la cererea consiliilor județene sau a consiliilor locale, după caz, prin hotărâre a Guvernului, pentru a fi utilizate ca obiective de natură socială.

 De asemenea, acestea pot fi date în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor, precum și Academiei Române și academiilor de ramură înființate în baza unei legi speciale, pentru a fi utilizate ca obiective de natură socială de interes public sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz.

În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Guvernul va aproba regulamentul privind reutilizarea socială a imobilelor intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului.

În ceea ce privește sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile și imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare, se alocă, pe baza bilanțului anual prezentat de Agenție, astfel: 20% pentru Ministerul Educației și Cercetării; 20% pentru Ministerul Sănătății; 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne; 15% pentru Ministerul Public; 15% pentru Ministerul Justiției; 15% pentru asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul social și pentru academii de ramură înființate în baza unei legi speciale.

Lasă un comentariu