„Toţi luceferii colindă" sau despre Timpul mirific al colindatului

Distribuie pe:

Motto: „Există o zi binecuvântată în care cântecul devine treptat, treptat soarele inimilor noastre, deplin. Şi cântecul acesta face parte din însăşi casa limbii române pentru că este scris cu seminţe de grâu, cu răbdarea noastră, cu flori aşternute la fereastră, cu naşterea Pruncului nepereche, Iisus Hristos. Şi cântecul acesta este «fagurul respiraţiei noastre», semn al crucii, jertfă şi rugăciune. Şi numele cântecului este colinda" 1.

„Dumnezeu a lăsat colindele, ca în fiecare an la Crăciun numele cel sfânt al Domnului să vină neapărat la urechile oamenilor şi astfel să se abată de la calea răutăţilor. Pentru aceste motive colindătorii se primesc cu dragoste" căci „vin în casă cu numele Domnului, menit să risipească mâhnirile şi să aducă mierea nădejdii"2. Astfel au fost primiţi şi colindătorii care au deschis manifestarea de miercuri, 16 decembrie 2015, din Amfiteatrul Colegiului Naţional „Unirea" din Tg.-Mureş, unde a avut loc premierea elevilor de gimnaziu participanţi la ediţia a IV-a a Concursului de creaţie literar-religioasă „Toţi luceferii colindă", un exerciţiu creativ legat de Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos menit să ofere elevilor de gimnaziu oportunitatea de a da glas bucuriei de a vesti Naşterea Domnului prin creaţii în proză în care să redea o experienţă personală, ca de exemplu o amintire deosebită legată de Crăciun, felul aparte în care sărbătoresc Naşterea Domnului în familie, o tradiţie deosebită din zona din care provin, un Crăciun în sat la bunici etc. La eveniment au fost prezenţi elevii şi părinţii lor din şcolile târgumureşene participante: Colegiul Naţional „Unirea" - coordonatori prof. dr. Mariana Cheţan şi preot prof. dr. Iuliu Florea, Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian" - prof. coordonator Simona Elvira Florea, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu" - prof. coordonator Claudia Otilia Guţu şi Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu" - prof. coordonator Claudia Hancu.

Activitatea, care reprezintă punctul culminant al proiectului educaţional „Toţi luceferii colindă", a fost deschisă de cuvântul inspirat al doamnei Maria Motorga, director adjunct al Colegiului Naţional „Unirea", urmat de gândurile de mulţumire adresate de doamna prof. dr. Mariana Cheţan scriitorului cu suflet mare, Nicolae Băciuţ, care s-a aplecat cu generozitate, cu trudă, cu înţelegere şi cu bunăvoinţă

şi în acest an asupra gândurilor aşternute de elevi, ofrandă Pruncului ceresc. Pentru ca urma acestei activităţi să rămână vie în memoria participanţilor, lucrările selectate în urma jurizării au fost publicate

într-o antologie de creaţie literară pentru elevii de gimnaziu, la fel ca în anii precedenţi (2009, 2010, 2014 - Editura Nico, Târgu-Mureş) şi a fost lansată cu acest prilej. „Cele patru volume sunt într-o evoluţie firească", apreciază scriitorul Nicolae Băciuţ, preşedintele juriului, care a înnobilat cu prezenţa sa evenimentul. „Ele pleacă de la ardere la senin, fiindcă albastrul (de pe coperta antologiei) este culoarea care aduce deja seninul după cele trei arderi consecutive ale ediţiilor anterioare."

Toţi elevii au primit diplome de participare şi au fost distinşi cu premii următorii elevi: Ilinca Teodora Pintea de la Colegiul Naţional „Unirea" - Premiul I, Premiul II: Rafael Hadrian Conţiu de la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian" şi Premiul III: Miruna Cherecheş de la Colegiul Naţional „Unirea". Au fost acordate menţiuni următorilor elevi: Rus Gabriela de la Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu", Carmen Stoica de la Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu", Stelian Racoţi, Liana Miruna Pop şi Butilă Gianina Alexandra de la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian", Mara Chelărescu şi Ioana Amelia Horga de la Colegiul Naţional „Unirea".

Această manifestare de suflet se doreşte a fi o anticipare a Sărbătorii bucuriei, a timpului mirific în care cerul se înfrăţeşte cu pământul. Colindele intonate de Crăciun au menirea, pe lângă slăvirea Pruncului divin născut în Betleem şi aceea de a ne curăţa sufleteşte şi a ne sfinţi, de a alunga tot ce este rău, iar colindătorii sunt socotiţi emisarii Părintelui ceresc Care revarsă în lume prin colinde pacea şi fericirea, sănătatea şi nădejdea.

1. Miron Scorobete, Crucea - simbol al întrupării, în «Renaşterea» nr.12, 1997, p. 7

2. Tudor Pamfile, Sărbătorile la români, Bucureşti, Editura Saeculum, 1997, p. 291

Lasă un comentariu