Volumul ACVACULTURA ȘI ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ

Distribuie pe:

Constatăm cu surprindere că nivelul actual al informațiilor despre pește sau fructele de mare, sunt extrem de sărace pentru majoritatea populației, iar difuzarea unor date concrete despre aceste organisme acvatice, sau despre calitatea lor și a nodului de valorificare sunt sporadice și de multe ori controversate, incomplete și insuficiente.

Din aceste considerente apreciem că această lucrare vine în întâmpinarea unor necesități stringente reclamate de piața de desfacere în condițiile în care să pună la dispoziția consumatorului noi informații și să ofere date noi despre garanția calității și a securității alimentare.

Trebuie să menționăm că astăzi consumul uman de pește și fructe de mare este foarte heterogen, fiind diferențiat de la o zonă la alta a globului, de la o țară la alta sau de la o regiune la alta și influențat de numeroși factori, dintre care putem menționa: tradiția, accesul la resursele acvatice, producția obținută, structura speciilor exploatate, calitatea produselor acvatice, gradul de civilizație, religia, tehnologiile de prelucrare și valorificare, potențialul financiar, rafinamentul gastronomic, nivelul de informare privind valoarea biologică a organismelor acvatice și beneficiile acestora asupra sănătății și longevității omului.

Oamenii de știință, medicii, nutriționiștii, fiziologii, biologii și alte alte categorii de specialiști au ajuns la concluzia că un consum ridicat de produse acvatice are un efect benefic asupra sănătății omului prin ajutorul pe care îl dau aceste produse organismului în fortificarea lui pe de o parte, iar pe de altă parte în minimalizarea apariției maladiilor cardiovasculare, prin scăderea nivelului total de colesterol, prin reducerea nivelului de trigliceride prin faptul că moderează răspunsul inflamator și îmbunătățește metabolismul, carbohidraților sau prin reducerea incidenței cancerului.

Peștele și fructele de mare sunt astăzi considerate printre cele mai valoroase alimente, datorită conți nutului ridicat de proteină cu valoarea biologică deosebită și a gradului ridicat de digestibilitate. În același timp, datorită particularităților structurale și chimice, aceste produse acvatice se pot foarte ușor deprecia, considerent pentru care tuturor celor care avem tangență într-un fel o au altul cu acestea, ne revine sarcina și responsabilitatea de a preveni orice formă de modificare care ar putea conduce la potențiale pericole la siguranța noastră alimentară.

Contrar așteptărilor incidența bolilor legate de alimentație nu a scăzut, ci chiar a crescut în ultimul timp. Tendința de a se consuma produse rafinate, concentrate, procesate, în general prelucrate sub diferite forme, cu adausuri de biostimulatori, potențiatori de gust, antibiotice, coloranți etc. generează dereglări metabolice care nu se manifestă direct de la început, dar care produc efecte negative asupra sănătății, umidității, capacității de muncă în ansamblu, asupra securității și sănătății organismului.

Ținerea sub control a calității produselor alimentare, a procedurilor de păstrare, transport, ambalare și manipulare o considerăm esențială într-o lume în care neglijența, ignoranța și automulțumirea sunt cauzele principale ale manifestării unor riscuri relevante pentru siguranța calității alimentelor și a sănătății omului, într-o societate a informației în care singurul lucru constant este schimbarea permanentă.

Securitatea alimentară este astăzi termenul folosit frecvent de omul modern, el implicânduse în asigurarea tuturor parametrilor de calitate (fizici, chimici și biologici) a produselor acvatice de așa manieră încât să nu-și modifice calitatea inițială, pornind de la stadiul de capturare până la produsul valorificabil.

Toate informațiile incluse în această lucrare au la bază cercetări și vaste documentări derulate într-o perioadă lungă de timp, precum și rezultatele investigațiilor proprii în domenii obținute de-a lungul a peste trei decenii.

Lucrarea de față abordează atât aspecte teoretice cât și practice, utile tuturor celor care într-un fel sau altul au tangență cu creșterea, recoltarea și valorificarea peștilor și fructelor de mare și se adresează: piscicultorilor, ingineriilor zootehnici, medicilor umani și veterinari, biologilor, nutriționiștilor, farmaciștilor, procesatorilor și nu în ultimul rând consumatorilor.

Cu riscul de a ne repeta uneori cu unele noțiuni sau însușiri cu alte lucrări de specialitate, nu am făcut altceva decât să scoatem în evidență calitatea și rolul produselor acvatice în condiții de securitate alimentară și de protecție a sănătății omului.

Această lucrare se înscrie într-o sinceră și convingătoare pledoarie pentru rolul și locul produselor acvatice în alimentația și sănătatea omului, pentru calitatea produselor, a igienei alimentare și a securității acestora pentru bunăstarea și sănătatea omului.

Suntem pe deplin conștienți însă că în cuprinsul acestei lucrări nu am reușit nici pe departe să valorificăm întreaga problematică a domeniului, considerent pentru care vom fi recunoscători tuturoror celor care vor parcurge această lucrare și prin sugestiile, observațiile și recomandările pe care le vor aduce, ne vor ajuta să îmbunătățim și să completăm viitoarele eventuale lucrări în domeniu. 

Lasă un comentariu