Conturile românilor, la dispoziția ANAF!

Distribuie pe:

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, băncile vor fi obligate să raporteze Fiscului, zilnic, lista celor care își deschid sau închid un cont bancar, de orice fel, închiriază sau renunță la o cutie de valori.

În acest sens, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a emis un proiect de ordin, conform căruia „instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informații aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere.

Prin conturi se înțelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informațiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puțin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziție de către ANAF.

La prima transmitere, instituțiile de credit vor comunica și următoarele: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică, ce dețin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010 - 31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea".

Lasă un comentariu