Lansare de carte - Ştefan Aug. Doinaș. Ipostaze ale operei: evocări, proză, teatru, aforisme

Distribuie pe:

Astăzi, 14 ianuarie 2016, ora 13, la Colegiul Naţional „Unirea" din Târgu-Mureş, în cadrul activităţilor dedicate Zilei Culturii Naţionale, va avea loc lansarea cărţii Ştefan Aug. Doinaş. Ipostaze ale operei: evocări, proză, teatru, aforisme, autor prof. dr. Maria Cheţan.

Volumul va fi prezentat de scriitorul şi criticul literar, prof. dr. Valentin Marica.

Despre carte, Virgil Nemoianu *William J. Byron Distinguished Professor of Literature and Ordinary Professor of Philosophy, Catholic University of America, Washington DC, scrie pe coperta IV: „Maria Cheţan adoptă o abordare originală, oarecum neaşteptată, dar cu totul binevenită. În vreme ce în genere se vorbeşte despre versificarea şi stilistica poetică a operei majore doinaşiene - sau uneori despre ideologia sau biografia lui Doinaş - în studiul de faţă unghiul este diferit. Majoritatea analizei se concentrează pe scriitura prozaică a lui Ştefan Aug Doinaş. Şi anume: eseuri critice, proză ficţională, texte memorialistice, foiletoane şi altele de acest fel. Cantitativ, opţiunea aceasta critică este perfect justificată. Este încă si mai justificată din punct de vedere al înţelegerii rotunde, complete şi complexe a unei opere monumentale. În sfârşit, este vorba aici de o autentică contribuţie originală, în măsura în care M. Cheţan studiază un spaţiu creator mult mai puţin analizat de hermeneuţii de până acum.

Stilul ei critic este complex, modern, în rând cu idiomurile critice din zilele noastre. Totodată, rămâne însă limpede şi inteligibil. Dar, fireşte, cel mai important lucru este conţinutul. În această privinţă am cuvinte de maximă laudă." 

Lasă un comentariu