Tichete sociale de 50 de lei, lunar, pentru copiii de grădiniţă proveniţi din familiile sărace!

Distribuie pe:

Pentru a stimula frecventarea învăţământului preşcolar de către copiii proveniţi din familiile sărace, Legea nr. 248/2015 prevede că, începând cu anul şcolar 2016 - 2017, „se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale. Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie".

Concret, fiecare copil dintr-o familie defavorizată primeşte lunar un tichet social de 50 de lei, însă numai în anumite condiţii, şi anume: vârsta copilului este cuprinsă între 3 şi 6 ani, iar venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, adică de maximum 283 de lei.

Tichetele sociale pot fi folosite doar pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi a rechizitelor. Utilizarea acestora pentru cumpărarea de ţigări sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani sunt interzise! În plus, acordarea tichetelor sociale este condiţionată de prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă (exceptând absenţele motivate).

Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierea copiilor la grădiniţă se face imediat după finalizarea înscrierii celor imediat mai mari decât ei în clasa pregătitoare (22 aprilie 2016).

Reamintim că actele de care au nevoie părinţii pentru a-şi înscrie copiii la grădiniţă sunt: cererea de înscriere, adeverinţele cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal), certificatul de naştere al copilului (copie certificată), fişa medicală şi avizul epidemiologic.

Important! Înscrierea în grădiniţele de stat se face fără perceperea unei taxe de înscriere şi, în procesul de înregistrare a copiilor, discriminarea după orice fel de criteriu este interzisă.

Lasă un comentariu