Educația profesională, prioritate a Guvernului!

Distribuie pe:

În ședința de miercuri, 27 aprilie 2016, Guvernul României a adaptat programele strategice de educație și formare profesională pe perioada 2016 - 2020 la nevoile și la tendințele de pe piața muncii.

Actul normativ stabilește patru obiective specifice, care vizează, în principal, creșterea ratei de ocupare a tinerilor, creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul profesional și tehnic, reducerea abandonului școlar și creșterea promovabilității examenului de bacalaureat de către absolvenții acestei forme de învățământ.

Concret, se urmărește creșterea ratei de ocupare a tinerilor între 20 și 34 de ani necuprinși în forme de educație și formare la 63% până în 2020 (față de 57,2% în 2014); creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională (creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal tehnologic și în învățământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014, și creșterea ratei de participare a adulților la învățământul pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014); îmbunătățirea calității formării profesionale, având ca ținte strategice reducerea ratei abandonului școlar din învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional la 2% în 2020 (de la 4,2% în 2014) și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat în rândul absolvenților învățământului liceal tehnologic la 60% în 2020 (de la 45% în 2014); dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice creșterea numărului total de elevi implicați în programe de inovare și dezvoltare a spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020 (de la 40.000 în 2014), și creșterea numărului total de elevi implicați în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020 (de la 2.800 în 2014).

Costul total al implementării acestei strategii pentru perioada 2016 - 2020 a fost estimat de Guvern la 1,8 miliarde lei.

Lasă un comentariu