Până la 31 iulie 2016, POT FI DEPUSE CERERI PENTRU FINANŢARE ÎN SECTORUL POMICOL

Distribuie pe:

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că „pentru finanţarea proiectelor de investiţii privind cooperarea între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol, dar şi cel pomicol, pot fi depuse cereri până în data de 31 iulie 2016, alocarea bugetară fiind de 10,5 milioane de euro".

Conform AFIR, suma de 10,5 milioane de euro va fi împărţită astfel: pentru sectorul agricol - 7 milioane de euro, iar pentru sectorul pomicol - 3,5 milioane de euro. Valoarea sprijinului este de maxim 100.000 euro pe beneficiar, iar sprijinul financiar este 100% nerambursabil.

Cei interesaţi pot consulta Ghidul Solicitantului, publicat pe pagina oficială de internet a agenţiei (www.afir.info), la secţiunea dedicată submăsurilor sM 16.4 (pentru sectorul agricol) şi sM 16.4a (sectorul pomicol), din cadrul programului naţional de dezvoltare rurală 2014 - 2020.

„Aceste măsuri sunt în linie cu pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate, lansat în luna februarie a acestui an, care încurajează cooperarea şi asocierea în domeniul agricol, pe toate nivelurile. Pachetul de măsuri poate fi consultat pe site-ul Guvernului www.gov.rola, secţiunea obiective, subsecţiunea strategii-politici-programe.

Sprijinul financiar prin sM 16.4 şi sM 16.4a se acordă pentru acoperirea costurilor de cooperare şi realizare de investiţii (tangibile sau intangibile), în scopul promovării unor proiecte comune, care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru crearea sau dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare sau a unor pieţe locale (cu produse agro-alimentare). Sunt eligibile activităţile de promovare referitoare la crearea sau dezvoltarea unui lanţ scurt (sau a mai multor lanţuri scurte) de aprovizionare şi la piaţa locală deservită de acest lanţ sau de aceste lanţuri.

Beneficiari eligibili sunt parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare, format din cel puţin un partener din categoriile fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare, inclusiv universităţile de profil, unităţile sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică şi cel puţin un fermier sau un grup de producători (o cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol sau pomicol, în funcţie de submăsură", explică AFIR, într-un comunicat de presă.

Lasă un comentariu