„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Dragostea nu face rău aproapelui" (Romani 13,10). Cel ce pizmuieşte pe fratele său şi se întristează de binele lui şi întinează numele lui cel bun cu defăimări, sau îi întinde niscai curse spre a-l atrage la rele, se face străin de dragostea lui Dumnezeu şi vinovat de pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă „plinirea legii este iubirea", cel ce se gândeşte la rău împotriva aproapelui şi unelteşte vicleşuguri împotriva lui şi doreşte căderea lui şi se bucură de ea va fi un călcător de lege şi vrednic de chinurile cele prezente şi viitoare. Cel ce defaimă pe fratele său calcă legea supremă, lege care este iubirea lui Hristos".

Sfântul Maxim Mărturisitorul

„Filocalia" vol. II, pag. 78

***

„Creştine! Nu da urechea ta limbii celui ce defaimă, nici limba ta urechii iubitorului de ponegrire, ascultând s-au grăind cu plăcere cele rele împotriva aproapelui, ca să nu cazi din dragostea dumnezeiască şi să te afli străin de viaţa veşnică. NU PRIMI bârfeală împotriva părintelui tău, nici nu-l încuraja pe cel ce-l necinsteşte pe el, ca să nu se mânie Dumnezeu pentru faptele tale şi să te stârpească din pământul celor vii. Închide gura celui ce bârfeşte la urechile tale, ca să nu săvârşeşti păcat îndoit împreună cu acela".

Ibidem pag. 79

***

„Iar eu vă zic vouă, spune Domnul, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi, rugaţi-vă pentru cei ce vă blestemă" (Matei 5, 44). De ce a poruncit Domnul acestea? Ca să te slobozească pe tine de ură, de întristare, de mânie şi de ţinerea minte a răului, şi să te învrednicească de cea mai mare avuţie, care este dragostea desăvârşită de Dumnezeu şi aproapele. Fără acestea nu există o cunoştinţă adevărată a lui Dumnezeu şi nici mântuire.

Ibidem pag. 80

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul..." şi „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„Comori filocalice" vol. II

 

Lasă un comentariu