MITROPOLITUL DOSOFTEI (1624 - 1693)

În contextul în care, anul 2016 a fost declarat de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, „Anul comemorativ al Sf. Ier. Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești în Patriarhia Română", Mitropolitul Dosoftei se înscrie în pleiada aceasta, a tipografilor și a scriitorilor bisericești de marcă ai Bisericii noastre strămoșești.

Mitropolitul Dosoftei se naște într-o zi de 26 octombrie 1624, în părțile Sucevei, primind la botez numele de Dimitrie. Viața îi este marcată de personalitatea mitropolitului Varlaam, ale cărui inițiative culturale le și preia. Cu o pregătire deosebită, se remarcă prin cunoașterea mai multor limbi: elena, latina, polona, ucrainiana, rusa, neogreaca.

Ca și cleric se remarcă ca ieromonah la Probota - 1648, episcop de Huși - 1658-1660, episcop de Roman - 1660-1671, mitropolit al Moldovei - 1671-1674; 1675-1686, între 1674 - 1675, datorită condițiilor politice ale vremii este obligat să se retragă în Polonia de unde revine în scaunul mitropolitan în 1675. După o altă pribegie prin Polonia se stinge din viață la data de 13 decembrie 1693, la Zolkiev, în Polonia.

Întreaga sa viață a fost marcată de această preocupare pentru cultură, tipărituri, fiind unul dintre cei mai mari cărturari din istoria română, primul poet național, primul versificator al Psaltirii în întreaga Ortodoxie răsăriteană, primul traducător din literatura dramatică universală și istorică în limba română, primul traducător al cărților de slujbă în românește în Moldova, primul cărturar român copiator de documente și inscripții, primul cunoscător și traducător din literatura patristică și post patristică.

Dintre lucrările sale de marcă amintim:

- Psaltirea în versuri - Uniev, 1673;

- Dumnezeiasca Liturghie, Iași, 1679;

- Psaltirea de-nțeles, Iași, 1680;

- Molitălvnic de-nțeles, Iași, 1683;

- Poem cronologic despre domnii Moldovei;

- Parimiile preste an, Iași, 1683;

- Poemul cronologic;

- Viața și petriacerea sfinților, 4 vol., Iași, 1682-1686.

Pe lângă aceste lucrări multe dintre ele au rămas în faza de manuscris.

Toate aceste lucruri amintite și multele altele neamintite de mine, au făcut ca Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să-l proclame în rândul sfinților în anul 2005, cu ziua de pomenire în 13 decembrie.

Îl rugăm pe Sf. Mitropolit Dosoftei să mijlocească și pentru noi în fața Tronului ceresc. Amin!

Lasă un comentariu