FINANŢARE PENTRU ROMÂNII CARE SE ÎNTORC ÎN ŢARĂ PENTRU A-ŞI DESCHIDE AFACERI

Distribuie pe:

Până la 23 septembrie 2016, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, se află în dezbatere publică Ghidul Programului „Diaspora Start-Up", o linie de finanţare, prin care românii din străinătate care doresc să se reîntoarcă în ţară şi să îşi deschidă o afacere pot obţine de la autorităţi până la 50.000 de euro, în mai multe tranşe, fără a fi necesară o contribuţie proprie.

Proiectele, până la 30 octombrie

Potrivit ghidului, într-o primă fază, administratorii de schemă, adică acele entităţi care vor forma practic viitorii antreprenori şi le vor asigura acestora consilierea pe parcursul implementării planului de afaceri, vor depune propunerile de proiecte în valoare de maximum 5.000.000 euro, prin care se angajează să acorde antreprenorilor subvenţii pentru lansarea afacerilor în ţară.

În cea de-a doua etapă, cetăţenii români eligibili, care doresc să îşi înfiinţeze o companie, vor putea accesa fonduri în valoare maximă de 50.000 de euro prin intermediul acestor administratori.

Depunerea proiectelor se va face începând cu ziua publicării ordinului de ministru în Monitorul Oficial şi până în data de 30 octombrie, prin intermediul sistemului informatic My SMIS 2014.

Cine poate forma antreprenori

Autorităţile estimează că cel puţin 300 de persoane vor participa la cursurile de formare profesională, din categoriile administratorilor de schemă de antreprenoriat eligibili putând face parte autorităţile publice locale (unităţile administrativ-teritoriale); ONG-urile; camerele de comerţ şi industrie; patronatele şi organizaţiile sindicale; furnizorii de formare profesională continuă, publici şi privaţi; universităţile; asociaţiile profesionale; membri ai comitetelor sectoriale şi comitete sectoriale cu personalitate juridică; Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii coordonate de acesta şi parteneriate între categoriile de mai sus.

Etape de implementare

Ghidul solicitantului presupune parcurgerea a trei etape obligatorii de implementare, în cadrul cărora administratorul schemei de antreprenoriat va propune activităţile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate.

Cele trei etape obligatorii sunt formarea antreprenorială, implementarea planurilor de afaceri finanţate din fonduri europene şi programul de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate.

Mecanismul de finanţare

În ceea ce priveşte mecanismul de finanţare, ghidul prevede că, într-o primă fază, persoanele selectate vor primi o subvenţie în valoare de cel mult 10.000 de euro, ca primă de relocare. La momentul semnării contractului de ajutor de minimis cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor va primi 75% din ajutorul aprobat, reprezentând prima tranşă de finanţare. Dacă în primul an de funcţionare a noii companii, antreprenorul realizează venituri echivalente cu 30% din valoarea finanţării iniţiale, acesta va mai putea primi o a doua tranşă de bani, reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis.

Cine poate obţine bani

Pentru a fi eligibili să primească spijinul financiar, cetăţenii români în vârstă de cel puţin 18 ani trebuie să facă dovada rezidenţei sau a domiciliului în străinătate pe durata a cel puţin un an din ultimii trei ani.

Totodată, trebuie să intenţioneze să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban; să aibă reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele şapte regiuni mai puţin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia (nu în Bucureşti-Ilfov, zonă considerată mai dezvoltată!); să aibă reşedinţa sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul; să demonstreze experienţa antreprenorială prin documente de înfiinţare a unei societăţi comerciale în străinătate, precum şi prin documente care să ateste experienţa specifică în domeniul în care doreşte să iniţieze o afacere prin intermediul programului analizat.

În cazul în care nu a avut o afacere în străinătate, solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea tehnică şi profesională prin contract de muncă sau de colaborare în domeniul în care doreşte să iniţieze o afacere prin intermediul programului; să demonstreze expertiza prin documente, recunoscute de statul român, care să ateste finalizarea studiilor de specialitate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior din străinătate, precum şi alte documente ce atestă certificări ca urmare a unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care doreşte să iniţieze o afacere prin intermediul programului.

Grupul ţintă căruia i se adresează linia de finanţare este format din persoane fizice care îndeplinesc condiţiile enumerate anterior (şomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă etc.).

Tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă nu sunt eligibili.

Ajutorul se acordă exlusiv înfiinţării de noi întreprinderi non-agricole în zonă urbană.

Lasă un comentariu