„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Precum grădinarul, care dacă nu plivește buruienile, îneacă legumele, așa și mintea, dacă nu curățește gândurile, pierde ostenelile. Bărbat chibzuit este acela care suferă (ascultă) sfatul bun și mai ales pe Părintele duhovnicesc, care-l sfătuiește. Cel omorât de patimi nu ascultă sfatul și nu sufere câtuși de puțin mustrarea și povățuirea duhovnicească. Cel care nu primește sfatul bun nu își îndreaptă căile sale, ci e dus pururea spre prăpăstii și râpe. Caută fapta bună și păstreaz-o nevătămată, ca să nu trăiești urât și să mori jalnic!".

Sfântul TALASIE LIBIANUL

„CUGETĂRI FILOCALICE", vol. II, pag. 30

„Domnul nostru Iisus Hristos a dăruit tuturor lumina, dar cei care nu ascultă de El se întunecă pe ei înșiși. Să nu socotești lucru mic pierderea faptelor bune; căci pentru ele a intrat moartea în lume! Ascultarea poruncilor dumnezeiești înseamnă învierea morților; căci faptelor bune le urmează după fire viața". Omoară păcatul dintru început, ca să nu treci de la o moarte mică la una mare. Cercetează Scripturile și vei afla poruncile; și fă cele zise, și te vei izbăvi de patimi (fapte rele). Ascultarea poruncilor aduce curăția sufletului; iar curăția sufletului aduce împărtășirea de lumină".

Ibidem, pag. 31

„Cunoștința de Dumnezeu este pomul vieții de care, împărtășindu-se, cel curat rămâne nemuritor. Începutul făptuirii este credința în Hristos, iar sfârșitul ei, dragostea lui Hristos, Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul nostru, care ne dăruiește credința în El, spre viața adevărată. Să câștigăm această credință, ca să venim la dragoste, din care se naște luminarea cunoștinței! Această credință se obține prin: temerea de Dumnezeu, înfrânarea de la plăceri, răbdarea ostenelilor, nădejdea în Dumnezeu, nepătimirea și dragostea".

Ibidem

P.S. Să ascultăm de cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheați și vă rugați, că nu știți nici ziua, nici ceasul..." și „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu