Regulamentul Concursului de debut al Editurii „Caiete Silvane"

Editura Caiete Silvane, editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, organizează concursul anual de debut, ediția 2017, cuprinzând următoarele secțiuni:

Poezie; Proză;

Criticăși istorie literară; Eseu.

 Manuscrisele, în limba română, participante la concurs vor fi expediate, cel târziu până în 15 februarie 2017,  în format electronic (pdf sau doc) pe adresele caietesilvane@yahoo.com sau office@caietesilvane.ro sau prin poștă, în format printat, însoțite de varianta în format electronic, la adresa Centrul de Culturăși Artă al Județului Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11 (cu mențiunea pe plic pentru Concursul de debut al Editurii „Caiete Silvane").

Manuscrisele trebuie să aibă: cele de poezie, maxim 50 de pagini (format A4, corp de literă 12), cele de proză/ critică literară/istorie literară, maxim 400.000 de semne, iar cele de eseu maxim 300.000 de semne.

Lucrările declarate câștigătoare (de un juriu format din personalități ale lumii literare) vor fi anunțate la Zilele revistei „Caiete Silvane" (17-18 martie 2017) și vor fi publicate la Editura „Caiete Silvane" până la ediția următoare a Zilelor menționate. Sunt acceptate și manuscrise ale autorilor care au fost incluși anterior în antologii sau au publicat în volume colective.

Premiile concursului constau exclusiv în publicarea volumelor (la cele patru categorii menționate). Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.

Relații suplimentare pot fi obtinute la telefon 0724 570.646  sau prin e-mail la adresele: caietesilvane@yahoo.com; office@caietesilvane.ro.

Lasă un comentariu