LANSAREA CĂRȚII „LUDUȘ - O ISTORIE NETERMINATĂ", TERMINATĂ CU MARE SUCCES

Motto: „Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții" (N. Iorga)

Vineri, 20 ianuarie 2017, la Casa de Cultură „Pompeiu Hărășteanu" din Luduș, în prezența a aproximativ 200 de persoane, a avut loc lansarea cărții „Luduș - o istorie neterminată", scrisă de profesorul Adrian Olaru. Cartea este rodul a peste 5 ani de căutări, cercetări și acumulări din documente găsite în arhive reale și virtuale și în cărți de specialitate care fac referiri la Ludușși localitățile învecinate în diferite epoci istorice. Pornită, după cum mărturisește autorul, dintr-o provocare personală dupăce a citit cartea lui Orban Balasz, „Descrierea Ținutului secuiesc (1868-1873)" în care se afirmă că: „Trecutul acestui sat este fără pretenții, istoria nu a notat nimic despre el care să merite să fie amintit". Având ca hobby istoria și crezul personal că nu poate fi localitate care să nu aibă istorie, a întemeiat un site intitulat „Ludușul vechi" pe care îl administrează împreună cu profesorul Antoniu Berar. Succesul pe care l-a avut cu materialele prezentate precum și curiozitatea celor interesați de istoria locală l-au deterninat să purceadă la redactarea acestei cărți.

Cele 570 de pagini ale cărții tipărită pe o hârtie de calitate, ilustrată cu documente, imagini și hărți sunt ușor de lecturat. Cartea este structurată pe mai multe capitole pe care le amintesc succint:

Cuvânt înainte

Istoria localității

Preistoria, antichitatea, evul mediu întunecat

Secolele XIV-XVIII

Secolul al XIX-lea

Secolul XX

Populația

11 Anexe

Lista ilustrațiilor

Note de referințe

Sunt prezentate fapte, evenimente, documente din prisma celui care le-a studiat, profesor Adrian Olaru specializat în științe exacte preferând să lase cititorului bucuria și plăcerea de a descoperi și interpreta.

Evenimentul lansării a fost unul de suflet care a reunit oameni iubitori de istorie, oameni dornici săștie și să cunoască cât mai multe lucruri despre trecutul localității în care trăiesc și muncesc.

La eveniment a participat și primarul orașului, profesorul Cristian Moldovan, împreună cu șeful de cabinet și o parte dintre consilieri, care în discursul său a evocat primii ani de activitate în care a colaborat cu autorul la Clubul Copiilor din Luduș. De asemenea, a apreciat efortul făcut de către autor pentru a restitui într-o asemenea carte istoria știutăși neștiută a Ludușului. A subliniat că la Luduș se face culturăși că de la începutul anului au fost lansate 3 cărți, ceea ce este o dovadă a dorinței ludușenilor de a fi părtași la acte de cultură valoroase.

Alina Budușan, director al Școlii Generale Nr. 1 din Luduș, a fost cea care a evocat aspecte din viațăși activitatea profesorului Adrian Olaru care își desfășoară activitatea în această unitate școlară.

A urmat la cuvânt arhivistul, Teofil Petrovan, care l-a sprijinit pe autor cu cinci ori și de fiecare dată a descoperit ceva nou. Cunoscând cartea, a făcut o prezentare aprofundată a acesteia.

Aprecieri laudative au fost făcute de profesorul Antoniu Berar, de la Școală Generală „Ioan Vlăduțiu", acesta axându-se pe importanța elementelor de istorie localăși pe impactul prezentării acestora în cadrul lecțiilor de istorie.

În calitate de moderator al evenimentului am făcut aprecieri atât la personalitatea profesorului Adrian Olaru, cel care se ghidează după vorbele „tace și face", întrucât aceasta este cea de-a patra carte pe care a scris-o, cât și la importanța cunoașterii istoriei.

Am sugerat domnului primar ca această lansare să facă parte dintr-un complex de activități culturale care să fie dedicate aniversării a 640 de ani de la prima atestare documentară a Ludușului, în 1377 (s-au aniversat 600, 625 și 630 de ani până acum). De asemenea, am insistat pe nevoia găsirii spațiului adecvat pentru amenajarea unui muzeu în care să fie adunate exponatele care atestă vechimea în acest spațiu de locuire, mai ales că după 1990 multe dintre ele au dispărut.

Aflându-ne în preajma aniversării a 158 de ani de la evenimentul istoric de la 24 Ianuarie 1859 nu am pierdut ocazia de a face apel la unitate și a-i ruga pe cei prezenți să pună la suflet cuvintele lui Simion Mehedinți care spunea: „Nu uitați că bunii și străbunii noștri au fost oameni cu mare cuviință în vorbe și fapte".

Cartea s-a vândut ca pâinea caldăși, fapt mai puțin întâlnit, nu a ajuns la toți doritorii, motiv pentru care s-a întocmit o listă pentru cei care o doresc.

Felicitări Adrian Olaru pentru lucrarea care, cu siguranță, va fi folosită la redactarea monografiei orașului, felicitări participanților pentru prezențăși atmosfera creatăși mulțumiri Radio Transilvania pentru imortalizarea evenimentului!

 

Lasă un comentariu