Preocupări pentru reducerea costurilor cu încălzirea spațiilor de locuit

Distribuie pe:

În ceea ce privește promovarea intereselor proprietarilor de apartamente în zona creșterii confortului în spațiile de locuit și reducerea costurilor cu încălzirea spațiilor de locuit, prin măsuri de sporire a performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, printre principalele activități de promovare a intereselor asociațiilor de proprietari afiliate și neafiliate din municipiul Târgu-Mureș, întreprinse de Liga Asociațiilor de Proprietari Mureș, pe parcursul anului trecut, se numără: intervenția făcută la MDRAP-POR, în urma căreia s-a finalizat Ghidul Solicitantului pentru exercițiul financiar 2014-2020 prin modificarea criteriului de eligibilitate privind regimul de înălțime al blocurilor prin reducerea de la P + 3 E la P + 2 E. De asemenea, s-au raționalizat și simplificat procedurile pentru cererea de finanțare prin eliminarea declarațiilor de venit etc. ,,Considerăm că și în continuare aspectele privind exploatarea în condiții de siguranță a condominiilor, creșterea confortului și îmbunătățirea performanțelor energetice, respectiv reducerea costurilor de încălzire a apartamentelor trebuie să fie prioritare pe agenda de lucru a comitetelor executive. Implicarea în demersuri concrete pentru atragerea de resurse publice (nr. fonduri europene) în finanțarea lucrărilor de creștere a performanțelor energetice a blocurilor de locuințe a fost și trebuie să fie, în continuare, un indicator prioritar atunci când evaluăm activitatea comitetelor executive ale asociațiilor", sublinia ing. Rus Dumitru, președintele, reales, al Ligii Asociațiilor de Proprietari Mureș. Domnia sa adăuga: ,,Evaluările făcute de LAP Mureș relevă că asociațiile de proprietari întâmpină unele dificultăți în reprezentarea intereselor membrilor, inclusiv în demersurile pe care le fac în justiție. Astfel, considerăm că ar fi oportun ca în activitatea (nr. competențele) asociațiilor să își găsească locul activități specifice de reprezentare a intereselor membrilor nu doar din perspectiva de proprietari, ci și în calitatea lor de consumatori de servicii publice locale, cât și de prestații din partea instituțiilor. Pentru asigurarea cadrului legal de promovare a acestor exigențe, la precedenta adunare generală, am făcut recomandarea de completare a statutului asociației de proprietari în sensul de a-i conferi o componentă de ONG cu obiect de activitate în zona protecției consumatorilor".

Lasă un comentariu