Haina... sufletească!

Distribuie pe:

„Când plec de acasă mă îmbrac în aşa fel ca să nu-mi fie ruşine de mine, oriunde aş merge. Mereu mă gândesc cum mă vede Dumnezeu. Când eşti aproape de El cu sufletul, gândeşti şi te comporţi exact aşa cum ar fi El de faţă. Dacă Îi simţi întotdeauna prezenţa, nu avem cum să fim altfel decât cuvincioşi". (Studenta Lucica Velicu). Haina nu-l face pe om, dar îi dă măsura valorii sau nonvalorii lui. Trist este că hainele elevilor au devenit pentru mulţi elevi nocive şi au produs multă dezordine în şcoală. Profesorul Ioan Pelteacu de la Liceul „Tudor Vladimirescu", mărturiseşte: „Dezordinea a devenit de la eliminarea uniformelor, care impuneau un anumit comportament, o decenţă ".

***

„Mănăstirea Neamţ, ctitoria lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, este Aşezământul Monahal românesc cel mai încărcat de spiritualitate şi tradiţie ortodoxă, de istorie şi cultură patristică străbună. Pe drept cuvânt Mănăstirea Neamţ şi când tace ne vorbeşte, ne îmbărbătează, ne dă râvnă să mergem pe urmele înaintaşilor noştri, iar uneori ne mustră că ne lipseşte elanul, statornicia şi credinţa părinţilor noştri".

Ioan Ivan (1915-2009), preot arhidiacon, profesor

***

„DRAGOSTEA DE DUMNEZEU este o căldură mai presus de fire şi când vine la cineva fără măsură, face acel suflet să-şi iasă din sine (extatic). De aceea, inima celui ce o simte nu o poate cuprinde şi suporta, dar pe măsura calităţii iubirii venite în el, se arată în el o schimbare neobişnuită. Iar semnele dragostei de Dumnezeu sunt acestea: faţa omului se face ca de foc şi plină de farmec şi trupul lui se încălzeşte. Frica şi temerea se depărtează de la el şi îşi iese din sine (intră în extaz). Puterea ce ţine mintea adunată pleacă de la el. Moartea înfricoşătoare o socoteşte o bucurie şi niciodată vederea minţii lui nu află vreo întrerupere în înţelegerea tainelor cereşti, iar nefiind de faţă, vorbeşte ca fiind de faţă, fără să fie văzut de cineva".

Sfântul Isaac Sirul (Isaac din Ninive 640-700),

Sfânt cuvios episcop sirian, scriitor bisericesc ascetic

Filocalia vol. X, pag. 138

P.S. „Dumnezeu nimic nu iubeşte mai mult, fără numai pe cel ce petrece întru înţelepciune (dreaptă cumpătare). Ea este mai frumoasă decât soarele şi decât toată orânduirea stelelor; dacă o pui alături de lumină, înţelepciunea o întrece. Fiindcă după lumină urmează noaptea, pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în faţa răutăţii". Inţelepciunea lui Solomon (cap.7, 28-30).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu