Încă o ședință extraordinară pe răbojul aleșilor locali

Distribuie pe:

Marți, 13 iunie 2017, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local Sighișoara, cuprinzând trei puncte de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Informare privind actele de procedură întocmite în vederea formulării apărării în procesul având ca obiect acțiunea în contencios administrativ formulată de către prefectul județului Mureș în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Sighișoara privind obligarea acestuia la respectarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 393/2004. Acestlitigiu între prefect și Consiliul Local a fost generat de faptul că primarul demisionar Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean a înțeles să revină asupra adresei din 3 februarie, înaintată Municipiului, prin care și-a cerut demisia din funcție „din motive personale" ca apoi să revină asupra acestei decizii, fapt comunicat și Instituției Prefectului - Județul Mureș. Problema care s-a pus a fost neconvocarea, imediat, a Consiliului local pentru a lua act de această situație, potrivit legii. Consiliul Local a fost informat oficial despre situația creată la 3 săptămâni după consumarea evenimentului, despre care s-a și scris în presa județeană și națională, că ar fi fost un gest de onoare/delimitare a primarului, în contextul protestelor față mult trâmbițata OG 13. Procesul este pe rol, urmând ca legea să-și spună în cele din urmă ultimul cuvânt. Fiind vorba de o „informare", materialul nu a fost supus votului.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes local, pentru proiectele de finanțare depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în cursul lunii mai 2017. Conform acestui proiect, valoarea totală a finanțărilor nerambursabile alocată din bugetul local celor 13 proiecte declarate eligibile se ridică la suma de 624.847, 80 lei. Printre cei care nu au întrunit numărul de voturi necesar proiectelor propuse spre finanțare a fost FundațiaCultural - Științifică „Gaudeamus" Sighișoara, care a solicitat susținerea proiectului privind „Funcționarea internatului Gaudeamus" cu suma de 59.400 lei, știut fiind că, timp de 10 ani, acest internat privat, unde sunt cazați pe criterii etnice copiii proveniți din satele din zonă, a beneficiat de 500 milioane anual de la bugetul local, în timp ce internatele liceelor sighișorene se străduiesc cu greu să supraviețuiască. Consilierul PNL Constantin Ștefănescu și-a arătat dezacordul privind conținutul proiectului, apreciind ca imorală o astfel de finanțare de la bugetul local, pentru funcționarea unui internat privat, unde la rubrica „cheltuielile curente de personal", potrivit consilierului, figurează suma de aproape 40.000 lei. „Nu cred că cetățenii Sighișoarei sunt de acord să finanțeze aceste salarii, pentru o activitate care nu are nicio legătură cu interesul municipiului", a arătat Constantin Ștefănescu. Proiectul nu a trecut pentru că nu a întrunit majoritatea calificată de 2/3 din consilierii în funcție.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriilor locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara. Modificarea constă în stabilirea ca unic criteriu de calcul al chiriilor percepute, de câștigurile acumulate lunar împărțite la membrii întregii familii, adică de venitul pe cap de membru de familie.

 

Lasă un comentariu