Muzeul Memorial „Cezar Petrescu" Bușteni

Secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeul Memorial „Cezar Petrescu" Bușteni a luat ființă la 17 decembrie 1967, în casa în care scriitorul s-a statornicit în 1937 pentru tot restul vieții, după ce până la 45 de ani publicase peste 20 de volume și depusese o vastă activitate în presă.

Interiorul, păstrând neștirbit vechiul stil: mobilier rustic, scoarțe vechi, ceramică românească, statui și tablouri, peste 10.000 de volume și reviste - toate donate de urmași - dezvăluie la Cezar Petrescu două trăsături majore: prețuirea pentru arta populară și marea sa pasiune pentru carte. De la intrare ne întâmpină semnele prieteniei lui Cezar Petrescu cu artiști plastici de seamă ai epocii: statuile celor trei martiri - Horia, Cloșca și Crișan - unicate, semnate de sculptorul Oscar Han și tablouri de Iser, Demian, Jiquide, Theodorescu-Sion etc. Așezarea unor asemenea piese de artă la loc de cinste în refugiul său de creație este o mărturie a celor două sentimente ce caracterizează între altele pe Cezar Petrescu omul și scriitorul: dragostea de neam și țară și gustul artistic. Un alt amănunt tot atât de caracteristic pentru Cezar Petrescu este dragostea pentru mama sa, care și-a petrecut sub acest acoperiș ultimii 14 ani de viață.

Sufrageria ilustrează, mai mult ca celelalte încăperi, dragostea scriitorului pentru arta populară, precum și bunul său gust. Obiectele expuse aici au fost selecționate și așezate chiar de scriitor: mobilier lucrat în stil popular, ceramică din Transilvania, o icoană pe sticlă. Două tablouri „Flori galbene" și „Cap de maramureșan" de pictorul Bilțiu-Dăncuș completează acest interior. Mobilierul din biroul de primire - comandat special după gustul scriitorului - covorul de cel mai autentic stil oltenesc, perdelele lucrate pe pânză topită sunt încă o dovadă de dragoste pentru arta românească.

Biblioteca din încăpere numără peste 1700 volume, majoritatea în limba franceză. Aici scriitorul a adunat în esență tot ceea ce putea satisface un spirit iscoditor din prima jumătate a veacului, excluzând evident știința pură.

Amenajarea expoziției documentare s-a făcut prin dezafectarea a două încăperi vecine (dormitoarele mamei și soției), între care s-a deschis o arcadă. Surorile scriitorului (donatoare ale patrimoniului existent în casă) au înzestrat muzeul cu un număr impresionant de documente originale: acte de familie, de stare civilă, de studii și profesionale ale tatălui și fiului (unele dintre ele împlinind un secol), corespondență și manuscrise inedite, opera scriitorului în ediții princeps, fotografii.

Expoziția îl prezintă pe Cezar Petrescu și în postură de grafician și de traducător. Alături de traducerile făcute de el, se află expuse tălmăciri ale operei sale peste hotare. La loc de cinste în expoziție sunt prezentate lucrări ale altor scriitori, români și străini, cu dedicații pentru omul și scriitorul Cezar Petrescu. Din numărul mare al cărților cu dedicație din muzeu sunt expuse lucrări semnate de: Tudor Arghezi, Tudor Vianu, Mihail Sadoveanu, Eugen Ionescu, Mircea Eliade etc.

Camera de lucru sau biroul de iarnă păstrează piesele cele mai de preț și impresionante ce pot rămâne după un scriitor: biroul lui de lucru, fotoliul și uneltele lui zilnice de scris, scrumiere, ibricul de cafea etc. Cărțile din această micuță încăpere reprezintă două categorii distincte: clasicii români în vechi ediții și cărți cu dedicații (veritabile documente ale raporturilor scriitorului cu generația sa).

Biroul-bibliotecă este încăperea cu cel mai vechi mobilier din casă, datând din anul 1928, când Cezar Petrescu, întors de la Paris, s-a instalat în satul Averești, unde a scris opere cu tema centrală „Fantasticul interior": Simfonia fantastică, Aranca, Știma lacurilor, Baletul mecanic. Cele aproape 2000 de volume aflate în rafturile bibliotecii sunt în cea mai mare parte în limba franceză, exceptând raftul care cuprinde opera lui Eminescu, anume strânsă la un loc, ea reprezentând o parte din sursa de informație a lui Cezar Petrescu când a scris trilogia Luceafărul sau Romanul lui Eminescu.

Veranda, transformată de scriitor după 1953 în birou de lucru pe timp de vară, cuprinde cărți de literatură rusă sau autori români contemporani. Pe masa de lucru a rămas ultimul articol După dezbateri, faptele, iar alături, pe măsuța rotundă, veghează și astăzi serviciul de cafea, alături de țigări și medicamente.

Astfel, Muzeul Memorial „Cezar Petrescu" din Bușteni rămâne o atracție turistică pentru toți cei care își îndreaptă pașii prin acele minunate locuri ale Văii Prahovei, dar și o aducere aminte și actualizare a vastei personalități a marelui scriitor Cezar Petrescu, care continuă să reprezinte un important reper în cultura românească.

 

Lasă un comentariu