MICROÎNTREPRINDERILE DIN REGIUNEA CENTRU SE DEZVOLTĂ CU FONDURI NERAMBURSABILE DERULATE DE ADR CENTRU

Finalul anului 2017 aduce o mare efervescență în activitatea microîntreprinderilor din Regiunea Centru, care au semnat contracte de finanțare pentru obținerea a maximum 200.000 euro fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor locale. ADR Centru continuă în ritm susținut activitatea de contractare a proiectelor depuse pe Prioritatea de Investiții 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, din cadrul POR 2014-2020. 

Bugetul de fonduri nerambursabile alocate Regiunii Centru pentru dezvoltarea de firme de producție sau prestări servicii, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, pe Prioritatea 2.1A, este de 32,36 milioane euro, respectiv peste 147,5 milioane lei.

Apelul de proiecte a fost închis în 27 aprilie 2016, după ce au fost depuse 497 cereri de finanțare în Regiunea Centru, cu o valoare totală de circa 510 milioane lei, prin care au fost solicitate sume nerambursabile de peste 333,4 milioane lei.

După etapele de evaluare, au rămas în cursă 283 cereri de finanțare, a căror sumă solicitată acoperă 128% din alocarea aferentă regiunii noastre și există semnale pozitive din partea AM POR că acest un nou apel de proiecte ar putea fi lansat, în cursul primului semestru al anului 2018. În acest moment sunt semnate contracte de finanțare pentru 57 de firme, având o valoare totală de peste 52 milioane lei, valoarea solicitată prin aceste proiecte fiind de peste 34,38 milioane lei, adică aproape un sfert din valoarea alocării regionale. În cadrul acestei priorități de finanțare nerambursabilă de tip competitiv, un solicitant, respectiv o microîntreprindere, a avut posibilitatea de a depune o singură cerere de finanțare. Microîntreprinderile din Regiunea Centru care doresc să-și dezvolte afacerile prin obținerea unei finanțări nerambursabile de maxim 200.000 euro, trebuie să aducă o contribuție financiară de minim 10%.

”Susținem din plin ritmul ridicat, început în urmă cu doar trei luni, în procesul de contractare a proiectelor de dezvoltare a microîntreprinderilor cu fonduri europene nerambursabile. În precedenta perioadă de finanțare, 2007-2013, când am derulat programele aferente POR, dar și pentru anumite componente privind competitivitatea economică, am constatat interesul foarte mare pentru astfel de finanțări. Astfel, prin proiectele destinate mediului de afaceri s-au creat, în total, peste 10.000 de noi locuri de muncă și au fost menținute alte peste 30.000, ceea ce reprezintă un procent important din forța de muncă la nivel regional. Vorbim deci de motorul care susține economia regională, de aceea am evaluat cât mai repede și bine cererile de finanțare depuse pe acest apel de proiecte. Acum, sprijinim firmele care și-au contractat proiectele ca să demareze operațiunile de investiții și de achiziționare a unor echipamente performante. Suntem foarte concentrați ca în cel mai scurt timp  toate proiectele de pe Prioritatea 2.1A din cadrul POR 2014-2020 să fie contractate. Urmează să vedem decizia AM POR dacă se va relansa un nou apel de proiecte pe acest domeniu. Acest lucru va asigura dezvoltarea competitivității locale și regionale, deoarece, din datele pe care la avem până în prezent, se observă faptul că investițiile din mediul privat sunt orientate preponderent către producție, către retehnologizare și creșterea productivității întreprinderilor finanțate”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Informații privind Prioritatea de Investiții 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” a POR 2014-2020, precum și detalii privind instrucțiunile AMPOR asupra activităților pe care beneficiarii trebuie să le deruleze în cadrul proiectelor contractate pentru a obține finanțare nerambursabilă, pot fi consultate pe pagina de internet gestionată de ADR Centru, www.regio-adrcentru.ro, unde sunt publicate listele cu proiectele contractate pe acest domeniu în Regiunea Centru. 

Proiect „Sprijin acordat în perioada 01.06.2015 – 31.12.2017 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea, monitorizarea, informarea şi comunicarea la nivel regional a POR 2014 – 2020, respectiv pentru închiderea POR 2007 - 2013”, cu o valoare totală de 29.552.859,00 lei, din care contribuția FEDR este de 50%, adică 14.776.429,50 lei.

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro

Inițiativă locală. Dezvoltare Regională

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi

co-finanţat de Uniunea Europeană  prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lasă un comentariu