,,Unirea Mică", primul pas spre România Mare!

Înfăptuirea Unirii, simbolizată în dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, la 24 ianuarie 1859, ca unic domnitor al țărilor românești, a constituit un eveniment de însemnătate istorică, punând temelia statului român modern, cu profunde ecouri în literatura noastră.

Elevii din clasele VI, VII, VIII ai Școlii Gimnaziale ,,Sfântu Gheorghe", Sângeorgiu de Mureș, s-au gătit de sărbătoare și au întins o horă în curtea școlii, marcând unirea, un eveniment important. Doamna dir. adj., prof. Laura Frenț, ne-a adresat câteva cuvinte legate de eveniment. Coordonați de prof. Dumitru Matei, elevii s-au bucurat de prezența dlui primar ing. Sófalvi S. Sándor Szabolcs, care s-a prins în horă alături de elevii școlii.

,,Astăzi nu ni se cer lupte, sacrificiuri de sânge, / Virtuți mari de altădată; astăzi ținta vom ajunge / Prin credință în unire, prin unire în dorinți./ Mari puteri acum iau parte la destinul ce ne-așteaptă,/ Orizontul se-nsenină, calea noastră este dreaptă,/ Și asupră-ne se-ntinde mâna bunei providenți." Dincolo de ecoul liric, versurile de mai sus relevă o conștiință lucidă a contextului internațional favorabil, speranță vie, dar și o energie atât de necesară, în una dintre cele mai frumoase chemări la luptă ale scriitorilor unioniști. „Unirea Principatelor" este o poezie scrisă de marele fabulist Grigore Alexandrescu, cel care, în 1859, îi citea lui Cuza „Măriii Sale Domnului Alexandru Ioan I. Anul 1859. Pentru ziua intrării sale în București".

Născut în Țara Românească, Alexandrescu a avut un destin zbuciumat, murind sărac, dar participarea sa la Mica Unire rămâne unul dintre momentele strălucite din viața sa. ,,Unirea națiunea a făcut-o", avea să declare M. Kogălniceanu în 1862. Ziua de 24 ianuarie se înscria pentru totdeauna în istoria patriei ca ,,Ziua renașterii naționale".

Lasă un comentariu