La Cluj-Napoca se cere formarea Gărzii Naționale

Distribuie pe:

Am primit - și public mai jos - un apel aparte către forul legislativ al României.

Punctul inedit este cel privind formarea Gărzii Naționale, deloc romantic, sau nerealist, de vreme ce, în perioada postdecembristă, energicul general Constantin Degeratu, când era șeful Statului Major General, a intenționat un demers similar, care ar fi permis constituirea unui organism articulat, extrem de bine organizat, încadrat cu profesioniști ai armelor și având misiunea disuasivă de a garanta, alături de ministerele de forță ale României, unitatea națională și integritatea teritorială a țării. Pentru pesimiștii de profesie, ar fi suficiente 24 de ore ca lanțul de comandă și nucleele județene să devină realități ale unui fagure național cu efecte tonifiante asupra moralului unei populații asaltate de propagandele descurajatoare ale executivelor de la Budapesta și Moscova.

APEL - ADRESAT PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Organizațiile civice și culturale neguvernamentale din Cluj-Napoca, subscrise în tabelul anexat, cu membrii și simpatizanții acestora din țară și străinătate solicită Camerei Deputaților, Senatului, Guvernului, precum și Ministerului de Externe a României întrunirea de urgență într-o ședință comună pentru a dezbate și hotărî în mod ferm problema afișării așa-zisului „steag național secuiesc" și a altor simboluri maghiare pe instituțiile publice din România și care insinuează o formă de pseudostatalitate etnică maghiară/secuiască paralelă și în unele cazuri chiar exclusivă. Și toate acestea în contextul ofensivei mediatice din ce în ce mai agresive a afișării de către unele personalități, forțe politice, autorități administrative, foruri și organizații iredentiste maghiare din România, dar și din Ungaria, a dorinței de realizare a autonomiei teritoriale în județele Harghita și Covasna.

De unde denumirea de „Ținut Secuiesc", dacă la Recensământul din anul 1992 s-au declarat un numar de 498 de secui (datele sunt preluate din „Anuarul statistic al României" din anul 1992)?

Se cunoaște faptul că niciodată în istorie nu a fost autonomie teritorială în această zonă și mai ales autonomie teritorială pe criterii etnice, în desconsiderare - cu precedent doar în epocile de tristă amintire a dualismului austro-ungar și a Diktatului de la Viena - a românilor din aceste județe, care și așa au fost mult diminuați din punct de vedere numeric, alungați în perioadele Diktatului sus-amintit și după Revoluția din Decembrie 1989 și purificarea etnică de elementul românesc continuă și astăzi datorită autonomiei administrative din zonă, care, din înțelesul ei generos, maghiarii șovini au transformat-o în instrument de purificare etnică. De exemplu, la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe nu este angajat niciun cetățean de etnie română, iar în economie, unde domină majoritatea patronilor de etnie maghiară, etnicii români sunt oprimați și excluși, astăzi, în mijlocul unei Europe civilizate și sensibile la drepturile, libertățile, demnitatea și șansele de egalitate ale omului.

Așadar, provocarea continuă a românilor prin aceste afișări de pseudostatalitate, în contradicție cu Constituția României și cu lezarea sensibilității românilor prin agresarea lor continuă cu aceste afișări sfidătoare, trebuie stopată cu fermitate și cu aplicarea legislației și prevederilor Constituției României și prin sancționarea celor care se folosesc de aceste simboluri pentru a lovi în statul român, în interesele generale ale națiunii române și în Constituție.

Așteptăm de la Parlamentul României elaborarea unor legi clare și fără echivoc în acest sens, în acord cu Constituția României și cu prevederile europene în materie.

Cu deosebită considerație față de instituția Parlamentului României, societățile din tabelul atașat semnează și parafează.

Propunem Senatului și Camerei Deputatilor să pună în ordinea de zi a ședinței și punctele descrise mai jos:

1. Prin referendum, să se adauge la minorități secuii - diferiți de unguri (să li se confere un loc în Parlament, la fel ca armenilor).

2. Celor cu dublă cetățenie să li se intezică accesul la funcții publice în statul român.

3. Să se interzică prin Constituție partide pe criterii etnice.

4. UDMR să-și legalizeze statutul - să devină partid - (de centru, de stânga, de dreapta), cu program la vedere și numărul de membri cunoscut.

5. Să se reconstituie elementul românesc din Ungaria și să se arate Europei cum i-au topit în națiunea ungară.

6. Pentru apărarea ființei etnice, asociațiile de pensionari militari să constituie Garda Națională, după modelul american, în care să intre voluntari de toate vârstele și de ambele sexe.

Va urează mult succes președinții societăților culturale semnatari ai acestui apel:

Mircea Popa - Despărțământul Cluj al ASTREI

Vasile Iuga de Săliște - Societatea Culturală PRO MARAMUREȘ

„Dragoș Vodă" Cluj-Napoca

Victor Bercea - Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu" din România

Ionel Vitoc - Fundația Culturală „Carpatica" din Cluj-Napoca

Sever Mureșanu - Fundația Andrei Mureșanu

„Deșteaptă-te Române" Cluj-Napoca

Valeri Toderici - Societatea Cultural-Științifică

„Virtus Romana Rediviva" Cluj-Napoca

Anton Drăgoescu - Societatea Cultural-Științifică

„George Barițiu" Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, 07.02.2013

Lasă un comentariu