NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ Constatarea şi evaluarea pagubelor provocate de animalele sălbatice

Legislaţia actuală prevede că în cazul culturilor distruse de animalele sălbatice, producătorii agricoli care au culturi de câmp, plantaţii sau animale atacate de speciile de animale sălbatice vor depune înştiinţare la primăria din raza teritorială în care sunt amplasate culturile şi deţin animale. Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor este formată din: reprezentantul comunei, oraşului, municipiului, al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi cel al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Conform prevederilor HG nr. 1679/2008, art. 3,alin. (1), lit. C, prin reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aşa cum este specificat în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2, punctele I.3, se înţelege reprezentantul autorităţii publice care răspunde de silvicultură.

Lasă un comentariu